Balbutologopedia w kraju i zagranicą Międzynarodowa konferencja Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka

Gościnne mury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego stały się 12 września 2014 roku miejscem niezwykłego spotkania ludzi zainteresowanych tematyką zaburzeń płynności mowy. Spotkali się ze sobą zarówno logopedzi z różnych polskich ośrodków, jak i specjaliści z Holandii, Irlandii oraz Kanady. Współorganizatorem tego niezwykłego wydarzenia naukowego był … więcej

Kto ma język, ten ma świat.

Kto ma język, ten ma świat. H.G. Gadamer Logopedia rozwija się nie tylko w teorii, ale także w konkretnym działaniu, na co pragnęli zwrócić uwagę organizatorzy I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Logopedia w teorii i praktyce”, która odbyła się 20-21 kwietnia 2013r. w Katowicach. Organizatorem tej konferencji był Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa … więcej

„(…) MOŻEMY BYĆ SKUTECZNI W NASZEJ INTERWENCJI”

19 maja 2012 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Towarzystwa Logopedycznego dotycząca Wieloaspektowego charakteru oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy. Zebranych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Komitetu Naukowego reprezentowani przez prof. zw. dra hab. Aleksandra Wilkonia i dr hab. Iwonę Loewe, a także logopedzi … więcej

Słowo mocniej bije niż najtęższe kije. Od dysfunkcji do perfekcji

Wczesnym rankiem 18 czerwca 2011 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach rozpoczęła się konferencja naukowo-szkoleniowo-artystyczna o wymownym tytule Słowo mocniej bije niż najtęższe kije. Od dysfunkcji do perfekcji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Trzyletnie Pomaturalne … więcej

Aktualności

Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii, egzaminy prac końcowych seminarzystów dr hab. Katarzyny Węsierskiej oraz dr hab. Ireny Polewczyk odbędą się 24 czerwca w sali 09 (poziom -1). Obrony prac końcowych seminarzystów dr hab. Katarzyny Węsierskiej rozpoczną się o godzinie 9.00, natomiast obrony prac końcowych seminarzystów dr hab. … więcej