WF U¦ U¦ logo

KONFERENCJE I WARSZATATY ORGANIZOWANE PRZEZ PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE STUDIA LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU U¦


KIEDY TEMAT SZCZEGÓŁY, ZAŁˇCZNIKI
7.10.2015 ¦wiat, który rozumie j±kanie (ISAD). OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) program - pdf
13-17.03.2015 VII Logopedyczne Dni U¦ program - pdf
plakat - pdf
18.10.2014 ¦wiat, który rozumie j±kanie (ISAD). OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) program - pdf
6-9.03.2014 VI Logopedyczne Dni U¦ oraz Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna U¦ z cyklu Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii pt. Aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dyskranii oraz wad mózgoczaszki i twarzoczaszki program/plakat - pdf
19.10.2013 ¦wiat, który rozumie j±kanie (ISAD). OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) informacja - pdf
program/plakat - pdf
12-15.09.2013 V Logopedyczne Dni U¦. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna U¦ z cyklu Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesno¶ci program ramowy - pdf
program konferencji - pdf
happening - pdf
20.10.2012 ¦wiat, który rozumie j±kanie (ISAD). OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) program - pdf
03-07.03.2012 IV Logopedyczne Dni U¦. IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna U¦ z cyklu Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesno¶ci plakat z programem - jpg
ksi±żeczka - pdf
21.10.2011 ¦wiat, który rozumie j±kanie (Benny David). IV Konferencja Naukowa z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) program - pdf
04-11.03.2011 III Logopedyczne Dni U¦. III Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna U¦ z cyklu Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesno¶ci plakat z programem A1 - jpg
plakat z programem A4 - jpg
25.10.2010 ¦wiat, który rozumie j±kanie (Benny David). Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) program - pdf
06-12.03.2010 II Logopedyczne Dni U¦. II Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna U¦ z cyklu Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesno¶ci plakat z programem - pdf
21.10.2009 ¦wiat, który rozumie j±kanie (Benny David). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) program - pdf
06-07.03.2009 I Logopedyczne Dni U¦. I Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna U¦ z cyklu Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesno¶ci program - pdf
sprawozdanie - pdf
22.10.2008 ¦wiat, który rozumie j±kanie (Benny David). I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji ¦WIATOWEGO DNIA OSÓB JˇKAJˇCYCH SIĘ (ISAD) program - pdf
©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu ¦l±skiego   webmaster