LOGOPEDIA

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – LOGOPEDIA czas trwania – 4 semestry zasady naboru – rozmowa kwalifikacyjna wymagane dokumenty podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia; oryginał do wglądu … więcej

Informacje ogólne

Kierownik studiów dr hab., prof UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska   Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. MED. HENRYKA SKARŻYŃSKIEGO Celem kształcenia w zakresie Surdologopedii jest teoretyczne i praktyczne przygotowania logopedów do pracy z osobami z zaburzeniami … więcej

Publikacje

Monografie pracowników D. Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017. D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.   D. Pluta-Wojciechowska, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Wydawnictwo Ergo-Sum, … więcej

Gerontologopedia

Gerontologopedia – nowe podyplomowe studia doskonalące dla logopedów Opis studiów Studia w zakresie gerontologopedii są kierowane do logopedów, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia umożliwią pogłębienie wiedzy i umiejętności logopedycznej diagnozy i terapii osób starszych z zaburzeniami mowy o różnej etologii: neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, … więcej

Aktualności

Otwarte Seminarium zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day) – ISAD 2017: A WORLD THAT UNDERSTANDS STUTTERING! ŚWIAT, KTÓRY ROZUMIE JĄKANIE – EKSPERCI MAJĄ GŁOS! Serdecznie zapraszamy osoby jąkające się i ich rodziny, nauczycieli, rodziców, logopedów i wszystkich … więcej