Aktualności

W dniach: 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

z powodów logistycznych zajęcia z Diagnozy i terapii dysartrii, zaplanowane na 21 kwietnia w Centrum Zdrowia w Mikołowie, zostają odwołane. Nowy termin zajęć dla 1 grupy laboratoryjnej zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.


W dniu 18 kwietnia sekretariat będzie czynny do godz. 14.00.


Szanowni Państwo,

zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną oraz na wydarzenie edukacyjne poświęcone  profilaktyce logopedycznej.
IX OKL_Zaproszenie na konferencję i wydarzenia (1)
IX OKL_Zaproszenie na spotkanie edukacyjne


Szanowni Państwo,

w dniu 03 kwietnia sekretariat będzie nieczynny.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się 25.05.2018 w Opolu. Szczegóły w załącznikach.
Zaproszenie Program Konferencji


Szanowni Słuchacze,

z przykrością informuję, że zmarła Pani mgr Aleksandra Łada SLT ST.
Pogrzeb odbędzie się 23 marca o godzinie 9.00 w Kościele Św. Barbary w Chorzowie przy ulicy 3 Maja 18.

 Danuta Pluta Wojciechowska


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Konferencję naukową „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”, która odbędzie się w dniu 20.04.2018 r. o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego, przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach (V piętro).
Zaproszenie na konferencję kwiecień 2018 . Program

Szanowni Państwo,

odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych możliwy jest:
– w tygodniu w godzinach pracy sekretariatu
– w soboty zjazdowe po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu
w niedziele zjazdowe świadectwa nie będą wydawane


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

seminarium dr hab. Katarzyny Węsierskiej zaplanowane na dzień 25 marca zostaje odwołane. Seminarium odbędzie się 14 kwietnia o godz. 10.00, sala 010.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

nastąpiła zmiana terminów zajęć laboratoryjnych dla grup C i D z Diagnozy i terapii zaburzeń słuchu z Panią mgr Barbarą Kasicą:
grupa C – 28 marca i 18 kwietnia  (16.00-20.00)
grupa D – 29 marca i 19 kwietnia  (16.00-20.00)

Terminy zajęć dla grup A i B pozostają bez zmian:
grupa A – 14 marca i 11 kwietnia  (16.00-20.00)
grupa B – 15 marca i 12 kwietnia  (16.00-20.00)


W dniu 14 marca dyżur dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej nie odbędzie się. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

seminarium 2 grupy prof. Ireny Polewczyk zaplanowane na dzień 10 marca zostaje odwołane. Seminarium odbędzie się 8 kwietnia o godz. 12.45.


W dniach 02-09 marca sekretariat nieczynny z powodu choroby.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

seminarium dr Barbary Sambor zaplanowane na dzień 11 marca zostaje odwołane. Nowy termin seminarium zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.


W dniu 01 marca sekretariat będzie czynny do godz. 13.00.


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

obrony prac końcowych seminarzystów prof. Dawida Larysza i mgr Bogusławy Maculewicz odbędą się 09 kwietnia o godz. 10.30.


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

uprzejmie proszę o dostarczenie do 15.09.2018 r. obowiązkowej dokumentacji praktyk, zgodnie z liczbą godzin wyszczególnionych w siatce studiów. Obowiązkowa dokumentacja to:
dziennik praktyk opieczętowany i podpisany przez opiekuna praktyk; w przypadku udziału w konferencjach naukowych, warsztatach logopedycznych, szkoleniach należy wyszczególnić liczbę godzin dydaktycznych oraz dostarczyć zaświadczenie (kserokopia + oryginał do wglądu) potwierdzające udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia. Wzory dokumentacji praktyk znajdują się na stronie www.logopedia.us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

uprzejmie proszę o dostarczenie do 31.05.2018 r. obowiązkowej dokumentacji praktyk, zgodnie z liczbą godzin wyszczególnionych w siatce studiów. Obowiązkowa dokumentacja to:
dziennik praktyk opieczętowany i podpisany przez opiekuna praktyk; w przypadku udziału w konferencjach naukowych, warsztatach logopedycznych, szkoleniach należy wyszczególnić liczbę godzin dydaktycznych oraz dostarczyć zaświadczenie (kserokopia + oryginał do wglądu) potwierdzające udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia. Wzory dokumentacji praktyk znajdują się na stronie www.logopedia.us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

w dniu 25 lutego (niedziela) zajęcia z Techniki mówienia odbędą się w sali 208 (II piętro).


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

w dniu 25 lutego (niedziela) zajęcia z Diagnozy i terapii neurogennych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży (mgr Agnieszka Wilk) odbędą się w sali Rady Wydziału (V piętro).


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

egzaminy z przedmiotów:
Diagnoza i terapia neurogennych zaburzeń połykania (dr Barbara Jamróz)
Diagnoza i terapia zaburzeń głosu (lek. med. Marta Grotthuss)
odbędą się w dniu 25 lutego o godz. 17.00 w sali 107. 


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

test zaliczeniowy Psychiatrii odbędzie się w dniu 24 lutego o godz. 8.00, sala 107. 


Szanowni Państwo,

proszę o złożenie kart słuchacza z zaliczonymi przedmiotami semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 do końca marca 2018 roku. Jednocześnie przypominam o dokonaniu opłaty za studia za semestr letni 2017/2018 roku. Informuję, że będę dyżurować w środy w godzinach 15.00-16.00, pokój 511 (dyżur w piątek 16 lutego nieaktualny, zapraszam 21 lutego).

Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Słuchacze neurologopedii i surdologopedii,

 informuję, że obrony prac końcowych moich seminarzystów (czyli prof. D. Pluty-Wojciechowskiej) z neurologopedii odbędą się 7 marca o godzinie 16.30 w pokoju numer 511 na V piętrze. Z kolei terminy obron prac seminarzystów prof. Dawida Larysza i mgr Bogusławy Maculewicz oraz mgr Barbary Kasicy zostaną ustalone przez Promotorów. Przypominam o terminowym złożeniu potrzebnych do obrony dokumentów, co ułatwi sprawne przeprowadzenie obron. Życzę powodzenia nie tylko podczas obron, ale i w dalszej karierze zawodowej.

Pozdrawiam,
Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo

w zakładce harmonogramy zamieszczono harmonogram 4 semestru logopedii uzupełniony o seminaria. Zmianie uległy godziny wykładu w dniu 8 kwietnia.


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

nastąpiła zmiana terminu egzaminu z przedmiotu: Diagnoza i terapia afatycznych zaburzeń mowy (Prof. Panasiuk). Egzamin odbędzie się 10 lutego o godz. 8.30, sala nr 208. 
Ponadto informuję, że w dniach 10-11.02.2018 nastąpiła zmiana harmonogramu. Zaplanowane na dzień 11 lutego zajęcia Profesora Czernikiewicza z Psychiatrii (5 godz. wykładów) zostały przeniesione na sobotę, tj. 10 lutego.
W związku z powyższym 11 lutego mają Państwo dzień wolny.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

w dniu 11 lutego zajęcia prowadzone przez dr Barbarę Jamróz (Diagnoza i terapia neurogennych zaburzeń połykania) rozpoczną się o godzinie 8.00.


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

w związku z koniecznością podziału na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne proszę o zalogowanie się do odpowiednich grup. System będzie uruchomiony 03 lutego 2018 roku o godzinie 18.00.
http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logopedia/


Szanowni Państwo,

ze względów organizacyjnych zostały zmienione godziny pracy sekretariatu w weekendy zjazdowe:
sobota zjazdowa: 9.00-14.00
niedziela zjazdowa: 9.00-13.00


Szanowni Państwo,

w zakładce harmonogramy zamieszczono harmonogram 4 semestru logopedii. Uprzejmie informujemy, że terminy seminariów prowadzonych przez Panią dr hab.prof.UŚ Danutę Plutę-Wojciechowską i Panią dr hab. Irenę Polewczyk zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Daty zjazdów nie ulegną zmianie z tego powodu.


Szanowni Państwo,

w zakładce harmonogramy zamieszczono poprawiony harmonogram 2 semestru logopedii. Zmiana dotyczy jedynie nazewnictwa grup. Logowania na grupy zostaną ogłoszone w sobotę 3 lutego 2018 roku.


Szanowni Państwo,

zaplanowane terminy zjazdów w semestrze letnim 2017/2018 są następujące:
24-25.02.2018 r.
10-11.03.2018 r.
24-25.03.2018 r.
07-08.04.2018 r.
21-22.04.2018 r.
12-13.05.2018 r.
19-20.05.2018 r.
09-10.06.2018 r.
26.05.2018 r. – dodatkowy dzień dla jednej grupy laboratoryjnej 4 semestru (zajęcia w szpitalu)

Do 26 stycznia na stronie internetowej ukaże się szczegółowy harmonogram dla słuchaczy 2 i 4 semestru Logopedii oraz informacja dotycząca logowania na grupy w związku z koniecznością podziału na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

egzamin z przedmiotu: Diagnoza i terapia afatycznych zaburzeń mowy odbędzie się w dniu 11 lutego o godz. 13.00, sala 208. 

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 27 stycznia (sobota) sekretariat będzie nieczynny, proszę o zgłoszenie do dnia 25 stycznia (czwartek) zapotrzebowania na zaświadczenia, faktury itp. Dokumenty zostaną przygotowane i będą do odbioru w niedzielę (28 stycznia).

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 26 stycznia dyżur dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej nie odbędzie się. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

zostały ustalone nowe terminy zajęć w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka dla grup laboratoryjnych: A, B i C:
grupa A – 17 lutego 2018 roku  (8.30-17.30)
grupa B – 24 lutego 2018 roku  (8.30-17.30)
grupa C – 03 marca 2018 roku  (8.30-17.30)

Terminy zajęć dla grup: D i E pozostają bez zmian:
grupa D – 20 stycznia 2018 roku (8.30-17.30)
grupa E – 21 stycznia 2018 roku  (8.30-17.30)

Na zajęcia w GCZD wymagany jest biały fartuch oraz zmienne obuwie. Proszę również o przyniesienie na zajęcia lalki wielkości noworodka oraz małej butelki ze smoczkiem. Zajęcia odbywają się na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, dlatego osoby biorące udział w zajęciach muszą być całkowicie zdrowe. Proszę o stawienie się przed Oddziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (8 piętro) o godz. 8.15. Okrycia wierzchnie proszę zostawić w szatni.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

w dniu 13 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w sali 107 odbędzie się seminarium mgr Maculewicz.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii,

informuję, że na dzień 10.02.2018 r. na godzinę 08:00 został wyznaczony termin egzaminu z Anatomii i fizjologii układu nerwowego. Egzamin odbędzie się w sali 107.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżury kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniach: 5 i 12 stycznia zostają odwołane. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 21 grudnia 2017 roku sekretariat będzie czynny do godz. 12.00.
W dniach: 22.12.2017 r. – 02.01.2018 r. sekretariat będzie nieczynny.

Anna Grolik-Łuszczek


W dniu 14 grudnia sekretariat czynny do godz. 12.00.


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżur kierownika studiów podyplomowych – dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej został przeniesiony z 15.12.2017 r. (piątek) na 16.12.2017 r. (sobota) godz. 19.00, sala 107.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

ze względu na dobro dzieci i słuchaczy zajęcia z Wczesnej interwencji i opieki logopedycznej, zaplanowane na 09 i 10 grudnia w GCZD im. Jana Pawła II, zostają odwołane z powodu choroby panującej na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

 Anna Grolik-Łuszczek


W dniu 08 grudnia br. (piątek) odwołany zostaje dyżur kierownika studiów podyplomowych – dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej.


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżur kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniu 01.12.2017 r. nie odbędzie się.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

ze względu na dobro dzieci i słuchaczy zajęcia z Wczesnej interwencji i opieki logopedycznej, zaplanowane na dzień 02 grudnia w GCZD im. Jana Pawła II, zostają odwołane z powodu choroby panującej na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

W przyszłym tygodniu dostaną Państwo potwierdzenie czy zajęcia zaplanowane na 9 i 10 grudnia odbędą się. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej.

 Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

z powodów logistycznych ostateczne potwierdzenie ćwiczeń z przedmiotu: Wczesna interwencja i opieka logopedyczna, zaplanowanych na dzień 02 grudnia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Medyków 16, zostanie zamieszczone w najbliższy piątek na stronie internetowej oraz przesłane na Państwa grupowy adres e-mail.

Na zajęcia w GCZD wymagany jest biały fartuch oraz zmienne obuwie. Proszę również o przyniesienie na zajęcia lalki wielkości noworodka oraz małej butelki ze smoczkiem.

Przypominam, że zajęcia odbywają się na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, dlatego osoby biorące udział w zajęciach muszą być całkowicie zdrowe.

Proszę o stawienie się przed Oddziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (8 piętro) o godz. 8.15.

 Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

informuję, że o każdej nieobecności na zajęciach Słuchacz powinien zawiadomić wykładowcę i zapytać, w jakiej formie należy zaliczyć nieobecność.

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

informuję, że praktykę logopedyczną mogą Państwo odbywać w placówkach oświatowych, w których zatrudniony jest logopeda (np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zakłady szkolno-wychowawcze), a także w placówkach służby zdrowia (np. przychodnie, szpitale) oraz w innych miejscach, w których zatrudniony jest logopeda (np. poradnie niepubliczne, prywatne gabinety).

W poczet praktyk można także zaliczyć udokumentowany udział w warsztatach logopedycznych.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 04 grudnia sekretariat będzie czynny w godzinach: 09.00-15.00, natomiast w dniu 06 grudnia sekretariat będzie nieczynny.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze, 

przypominam, że Karta Słuchacza jest własnością Słuchacza. Słuchacz jest zobowiązany do przynoszenia Karty na wszystkie zajęcia w celu uzyskiwania wpisów od Wykładowców. Jednocześnie informuję, że w celu zaliczenia semestru należy uzyskać wszystkie wpisy. Sekretariat nie będzie przyjmował Kart Słuchacza w celu zliczenia semestru bez wszystkich wpisów.

 Z pozdrowieniami
dr hab. prof. UŚ  Danuta Pluta-Wojciechowska


W dniu 16 listopada sekretariat będzie czynny w godzinach: 12.00-15.00


W związku z inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania do dnia 30 listopada 2017 roku odbiór zaległych świadectw będzie niemożliwy.


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżur kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniu 17.11.2017 r. nie odbędzie się.

Z poważaniem
Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w związku z inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania do dnia 15 listopada 2017 roku odbiór zaległych świadectw będzie niemożliwy.


Szanowni Państwo,

W związku z chorobą wykładowcy i innymi zmianami losowymi harmonogram zajęć na z Logopedii – I semestr i Neurologopedii uległ nieznacznej zmianie. Proszę o zapoznanie się z nimi.

dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

informuję, że uaktualniono harmonogram zajęć na Logopedii – I semestr (na czerwono zaznaczono zmiany)

Pozdrawiam,
Danuta Pluta-Wojciechowska
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

w dniu 02 listopada sekretariat będzie nieczynny.


Szanowni Państwo

w zakładce harmonogramy zamieszczono uaktualnione wersje harmonogramów.

Dotyczy harmonogramów logopedii oraz neurologopedii:
skróty: „ćw 5” oznacza ćwiczenia 5 godzin dydaktycznych, „ćw 6” oznacza ćwiczenia 6 godzin dydaktycznych.
Analogicznie jest przy wykładach np. „w 5” oznacza wykład 5 godzin dydaktycznych.

Dotyczy harmonogramu 1 semestru logopedii:
cyfry w nawiasach oznaczają kolejne części przedmiotu, jeśli jest on podzielony na więcej niż jedno spotkań np. (1z3) oznacza pierwsze zajęcia z trzech, (2z3) oznacza drugie zajęcia z trzech, itd.

z wyrazami szacunku
dr hab. Prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Słuchacze Logopedii – I semestr, Logopedii – III semestr, Neurologopedii i Surdologopedii,

w związku z koniecznością podziału na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne proszę o zalogowanie się do odpowiednich grup. System będzie uruchomiony 19 października 2017 roku o godzinie 21.00 (www.logopedia.us.edu.pl). Proszę o rozważne dokonywanie wyborów.

Jednocześnie informuję, że konieczność logowania się na seminaria dotyczy wyłącznie słuchaczy  Neurologopedii i Logopedii 3 semestr. Słuchacze I semestru Logopedii nie logują się na seminaria. Jeśli tak się pomyłkowo zdarzyło, to zalogowana pomyłkowo osoba została skreślona z listy seminarium. A zatem na niektórych seminariach są jeszcze wolne miejsca – wyłącznie dla Słuchaczy Logopedii  3 semestr i Neurologopedii.

 

Słuchacze 1 semestru Logopedii dzielą się na 3 grupy ćwiczeniowe:
Grupa 1 (24 miejsca)
Grupa 2 (24 miejsca)
Grupa 3 (24 miejsca
LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logo1sem

Słuchacze 3 semestru Logopedii dzielą się na 4 grupy:
Grupa A (15 osób)
Grupa B (16 osób)
Grupa C (15 osób)
Grupa D (16 osób)
LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logo3sem

Jednocześnie informuję, że grupa A i B tworzy 1 grupę ćwiczeniową, a grupa C i grupa D tworzy 2 grupę ćwiczeniową.

Z kolei w związku z zajęciami z mgr B. Kasicą Słuchacze zostają podzieleni na 5 grup laboratoryjnych:
Grupa lab. 1 (12 osób)
Grupa lab. 2 (13 osób)
Grupa lab. 3 (12 osób)
Grupa lab. 4 (13 osób)
Grupa lab. 5 (12 osób)
LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logo3semA

Słuchacze Neurologopedii dzielą się na:

2 grupy ćwiczeniowe:
Grupa 1 (28 osób)
Grupa 2 (29 osób)
LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_neuro

5 grup laboratoryjnych na zajęcia  mgr K. Pietras:
Grupa lab.  A (12 oób)
Grupa lab. B (12 osób)
Grupa Lab. C (11 osób)
Grupa lab. D (11 osób)
Grupa lab. E (11 osób)
LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_neuroA

Z pozdrowieniami
dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni słuchacze studiów podyplomowych,

w zakładce Harmonogramy zostały umieszczone plany zajęć dla Logopedii (1 semestr), Logopedii (3 semestr), Surdologopedii oraz Neurologopedii. Jednocześnie informuję, że nastąpiły pewne zmiany w terminach zaplanowanych wcześniej zjazdów, co ma związek z możliwościami prowadzenia zajęć przez wykładowców. W najbliższym czasie harmonogram dla słuchaczy Neurologopedii zostanie uzupełniony o dane dotyczące terminów seminarium Pana Profesora D. Larysza.

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

informuję, że

  1. lada dzień ukaże się na stronie szczegółowy harmonogram pierwszego zjazdu słuchaczy Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu (Logopedia, Neurologopedia, Surdologopedia),
  2. zaplanowane terminy zjazdów są następujące:

21-22.10. 2017 r., 28-29.10. 2017 r., 4-5.11.2017 r., 18-19.11. 2017 r., 2-3.12. 2017 r., 16-17.12. 2017 r., 13-14.01. 2017 r., 27-28.01.2017 r., 10-11.02. 2017 r., 24-25.02.2017 r. Jednocześnie zastrzegam, że mogą one ulec zmianie, co może mieć związek z możliwościami prowadzenia zajęć przez wykładowców,

  1. 16 października 2017 roku od godziny 17.00 słuchacze specjalności Logopedia i Neurologopedia będą mogli zapisywać się na seminaria, liczba miejsc jest z góry wyznaczona.
    Seminarium logopedyczne: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logopedia/
    Seminarium neurologopedyczne: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_neurologopedia/
  2. seminaria dla słuchaczy specjalności Surdologopedia będą prowadzone w takich grupach jak w poprzednim semestrze.

                                                                                                                               Z pozdrowieniami
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Dyżury kierownika studiów dr hab., prof UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej:
piątek 16:30-17:30, pokój 511, V piętro

Godziny pracy sekretariatu:
czwartek, piątek, sobota: 10.00-14.00 (do odwołania)