Aktualności

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisywania się na Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: LOGOPEDIA.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pokój 08)
od 15 lipca 2019 r. do 27 września 2019 r.

[do 7 sierpnia: poniedziałki od godz. 9:00 -14:00, środy od godz. 11:30 – 14:00 i piątki od 9:00 – 12:00 i od 2 września 2019r. do 27 września w dniach i godzinach jak wyżej]

Zasady naboru oraz pozostałe informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA => LOGOPEDIA

Z wyrazami szacunku
dr Kamila Kuros-Kowalska
Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu


Informacja dla słuchaczy 1 semestru neurologopedii:

Szanowni Państwo
uprzejmie informuję, że w dniu 27.06.2019 roku o godzinie 17.00 zostanie Państwu udostępniona możliwość zalogowania się na wybrane seminarium.
W celu zalogowania się proszę o wpisanie poniższego linku oraz podanie swojego imienia i nazwiska, numeru pesel oraz nr telefonu.
Przy nazwisku prowadzącego seminarium umieszczona jest data seminarium oraz zakres tematyczny.

http://155.158.237.150/neurologopedia_rejestracje_2019

Uwaga! Jeden słuchacz loguje się tylko na JEDNO seminarium. Decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc na każde seminarium jest ograniczona.


Informacja dla słuchaczy  2 semestru logopedii:

Uprzejmie informuję, że egzamin z Psychologii rozwojowej z Panią dr Marianną Dąbrowską-Wnuk odbędzie się w niedzielę, 30 czerwca 2019 roku o godzinie 10 30 w sali 208.


Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą organizacji pracy sekretariatu szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu zostaną ogłoszone w pierwszych dniach lipca br. W tym czasie zostaną także podane godziny pracy sekretariatu Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Obecnie kontakt telefoniczny z sekretariatem jest zawieszony. W razie pytań proszę o przesłanie meila na adres: logopedia@us.edu.pl

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu

dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Informujemy, że wszystkie dyżury Kierownika studiów podyplomowych dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej zostają odwołane. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl


Informujemy, że w dniu 5 czerwca dyżur dr Barbary Sambor zostaje odwołany.


W związku z inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania w dniach 05-16 czerwca nie będzie możliwości odbioru świadectw ukończenia studiów podyplomowych.


Szanowni Seminarzyści dr hab. Ireny Polewczyk i dr Joanny Trzaskalik,

informujemy, że zostały wyznaczone terminy obron prac końcowych. Obrony odbędą się:

22 czerwca, godz. 9.00 w sali 09 (poziom -1)
seminarium dr hab. Ireny Polewczyk – grupa 1
seminarium dr Joanny Trzaskalik – grupa 1

29 czerwca, godz. 9.00 w sali 09 (poziom -1)
seminarium dr hab. Ireny Polewczyk – grupa 2
seminarium dr Joanny Trzaskalik – grupa 2


W dniach 3-4 czerwca sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny.


Szanowni Seminarzyści Profesor Danuty Pluty-Wojciechowskiej i Doktor Barbary Sambor,

informujemy, że nastąpiła zmiana terminu obrony prac końcowych seminarzystów Pani prof. Danuty Pluty-Wojciechowskiej oraz Pani dr Barbary Sambor.

Obrony odbędą się 19 czerwca o godzinie 14.00 w sali 511 (V piętro).


Informujemy, że w dniu 15 maja dyżur Kierownika studiów podyplomowych dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej zostaje odwołany z powodu choroby.


Szanowni Słuchacze 2 semestru logopedii,

zostały zmienione godziny wykładu dr Olgi Przybyli z Elementów integracji sensorycznej w praktyce logopedycznej. W dniu 28 kwietnia wykład dr Olgi Przybyli odbędzie się w godzinach: 8.30-12.30, sala 107.


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

zaplanowany na dzień 28 kwietnia wykład prof. Dawida Larysza z Neuropsychologii zostaje odwołany. Nowy termin zajęć zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.


Informujemy, że dyżur kierownika studiów podyplomowych dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej zaplanowany na 17 kwietnia zostaje odwołany.


Informujemy, że 11 kwietnia (czwartek) sekretariat będzie nieczynny, natomiast 12 kwietnia (piątek) sekretariat będzie czynny w godzinach: 09.00-14.00.


Informujemy, że 19 marca (wtorek) sekretariat będzie nieczynny, natomiast 18 marca (poniedziałek) sekretariat będzie czynny w godzinach: 09.00-15.00.


Informujemy, że w dniu 27 lutego dyżur Kierownika studiów podyplomowych dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej zostaje odwołany z powodu choroby.


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii, egzamin z przedmiotu: Diagnoza i terapia afatycznych zaburzeń mowy odbędzie się 2 marca o godz. 8.00, sala 107.


W dniach 12-14 lutego sekretariat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii, został wyznaczony termin egzaminu z Audiologii dla osób, które były nieobecne na wykładzie. Egzamin odbędzie się 20.02.2019 r. o godzinie 15.00 w sali 010 (poziom -1). Zaliczenie będzie miało formę pisemną – test.


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii,

egzamin z Anatomii i fizjologii układu nerwowego odbędzie się 17.02.2019 r. o godzinie 08:30, sala 107. Zajęcia z Foniatrii rozpoczną się o godzinie 9.00.


Informujemy, że dyżury Kierownika studiów podyplomowych dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej zaplanowane na 6 i 13 lutego zostają odwołane.

Najbliższy dyżur odbędzie się 8 lutego, godz. 15.00-16.00, pok. 511.


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii,

egzaminy z przedmiotów: Fonetyka akustyczna, wizualna i audytywna oraz Fonologia z fonetyką artykulacyjną odbędą się 02 lutego o godz. 15.30, sale: 103 i 107. Ze względów organizacyjnych na egzaminach obowiązuje Państwa podział na grupy ćwiczeniowe:

grupa ćwiczeniowa nr 1 – sala 103

grupa ćwiczeniowa nr 2 – sala 107


Szanowni Słuchacze Logopedii,

zaplanowane terminy zjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 są następujące: 02-03 marca, 16-17 marca, 30-31 marca, 06-07 kwiecień, 27-28 kwiecień, 11-12 maja, 25-26 maja, 08-09 czerwca. Jednocześnie zastrzegam, że mogą one ulec zmianie, co może mieć związek z możliwościami prowadzenia zajęć przez wykładowców.

Anna Grolik-Łuszczek


Dyżur Kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniu 02.01.2019 r. zostaje odwołany.


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

ostatnie zajęcia z Neurologii odbędą się 1 grudnia (sobota) w godz. 17:00-18:30, sala 103.


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

zaplanowane na dzień 1 grudnia zajęcia mgr Aleksandry Boroń z Zaburzeń płynności mowy (grupa A) odbędą się w sali Rady Wydziału (V piętro).


Z uwagi na organizację w Katowicach Szczytu Klimatycznego ONZ w dniach 3-14 grudnia sekretariat będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii,

informujemy, że uległy zmianie godziny zajęć z Audiologii. Wykład Pani dr Elżbiety Włodarczyk zaplanowany na 18 listopada odbędzie się w godzinach 9.30-17.30.


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

18 listopada o godz. 16.45 w sali 013 odbędzie się seminarium dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej.


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii,

zaplanowany na dzień 27.10.2018 r. wykład z Elementów socjolingwistyki (dr hab. Jacek Warchala) zostaje odwołany. Wykład odbędzie się 12.01.2019 r. w godz. 14.30-17.00 (sala 107). W zakładce harmonogramy zamieszczono uaktualnioną wersję harmonogramu.


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii,

w związku z koniecznością podziału na grupy ćwiczeniowe prosimy o zalogowanie się do odpowiednich grup. System zostanie uruchomiony 20 października o godzinie 18.00. http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logopedia/


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

nastąpiła zmiana godzin zajęć z zakresu Diagnozy i terapii zaburzeń słuchu prowadzonych przez mgr Barbarę Kasicę w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TERAPIS w Mikołowie. Zajęcia odbędą się w godzinach 16.00-19.45. Terminy zajęć pozostają bez zmian (grupa A – 17.10.2018, grupa B – 24.10.2018, grupa C – 31.10.2018, grupa D – 07.11.2018).


Informujemy, że 29 października sekretariat będzie czynny w godzinach: 09.00-15.00, natomiast 31 października sekretariat będzie nieczynny.


Informujemy, że dyżury kierownika studiów podyplomowych dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej zaplanowane na: 17 października, 31 października, 7 listopada, 14 listopada, 5 grudnia i 12 grudnia zostają odwołane. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem studiów podyplomowych: logopedia@us.edu.pl


Szanowni Państwo,

z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day, ISAD), serdecznie zapraszamy po raz czwarty osoby jąkające się i ich rodziny, nauczycieli, rodziców, logopedów, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń płynności mowy na otwarte seminarium. Hasło tegorocznych obchodów to „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”. W programie interesujące wykłady specjalistów z dziedziny zaburzeń komunikacji i płynności mowy oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertek – które zajmują się profesjonalnym wsparciem (w ramach terapii logopedycznej, psychologicznej lub grup samopomocowych), a zarazem same są osobami jąkającymi się.

Seminarium odbędzie się 20 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA, Katowice ul. Bankowa 11) – sala konferencyjna parter. Udział w seminarium jest bezpłatny – wszystkie zainteresowane osoby otrzymają imienne zaświadczenia – w związku z tym prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa drogą mejlową organizatorce Pani Katarzynie Romaniuk: kasia.romaniuk@interia.pl>

Plakat wydarzenia: isad2018_plakat.

Dla pierwszych 20 osób, które w dniu wydarzenia zgłoszą się do punktu rejestracyjnego czekają nagrody – interesujące pozycje książkowe związane z tematyką zaburzeń płynności mowy. W imieniu wszystkich Organizatorów serdecznie pozdrawiam i zapraszam do CINiBA na seminarium z okazji ISAD 2018!


Szanowni Państwo,

Pan Profesor Dawid Larysz wyznaczył drugi termin egzaminów z Neuropsychologii oraz Podstaw diagnozy i terapii dzieci z wadami mózgo- i twarzoczaszki. Egzaminy odbędą 21 października o godzinie 9.00 w sali 010 (poziom -1).


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

informuję, że 30 września 2018 roku od godziny 18.00 słuchacze 3 semestru Logopedii będą mogli zapisywać się na seminaria, liczba miejsc jest z góry wyznaczona. Seminarium logopedyczne: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logopedia/


Szanowni Państwo,

termin składania dokumentów na Studia Podyplomowe: Zaburzenia Płynności Mowy został przedłużony do 30.09.2018 r. Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Państwo,

w związku z licznymi telefonami w sprawie rekrutacji na Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność Logopedia, informuję, że przedłużamy termin składania dokumentów do 30.09.2018 r.

Kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta Wojciechowska


Szanowni Państwo,

w związku z inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania w dniach: 04-30.09.2018 r. odbiór zaległych świadectw ukończenia studiów podyplomowych będzie niemożliwy.


Szanowni Państwo,

zaplanowane terminy zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 są następujące: 6-7.10.2018, 13-14.10.2018, 27-28.10.2018,, 17-18.11.2018, 1-2.12.2018, 8-9.12.2018, 12-13.01.2019, 26-27.01.2019, 2-3.02.2019. Jednocześnie zastrzegam, że mogą one ulec zmianie, co może mieć związek z możliwościami prowadzenia zajęć przez wykładowców.

Anna Grolik-Łuszczek


Informujemy, że Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii  i Medialnej Emisji Głosu UŚ przyjmuje również dokumenty osób zainteresowanych studiami podyplomowymi Zaburzenia płynności mowy.


Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejną edycję LABIRYNTÓW KOMUNIKACJI pod hasłem Dialog bez barier. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice). Będą Państwo mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać wystąpień wybitnych ekspertów z zakresu komunikacji. Poruszone zostaną tematy związane z jąkaniem, rozwojem mowy dziecka przez zabawę oraz relacjami w rodzinie, szczególnie pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w wydarzeniu. Udział jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja (pod adresem: http://www.homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_labirynty/).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/dialog-bez-barier/


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

egzaminy z przedmiotów: – NeuropsychologiaPodstawy diagnozy i terapii dzieci z wadami mózgo- i twarzoczaszki odbędą się 9 września o godz. 9.00 w sali 107.


Od 27 lipca do 17 sierpnia sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny z powodu urlopu.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

obrony prac końcowych seminarzystów dr hab. Ireny Polewczyk odbędą się 30 czerwca o godzinie 9.00 w sali 09 (poziom -1).


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

egzaminy prac końcowych seminarzystów dr hab. Katarzyny Węsierskiej oraz dr hab. Ireny Polewczyk odbędą się 24 czerwca w sali 09 (poziom -1). Obrony prac końcowych seminarzystów dr hab. Katarzyny Węsierskiej rozpoczną się o godzinie 9.00, natomiast obrony prac końcowych seminarzystów dr hab. Ireny Polewczyk rozpoczną się o godzinie 13.30.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

seminarium Pani dr hab. Ireny Polewczyk zaplanowane na  10 czerwca odbędzie się w sali 115.


Dyżur Kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniu 6 czerwca zostaje odwołany.

Terminy dyżurów w czerwcu: – 11.06.2018r., 11.00-12.30, pok. 511 – 18.06.2018r., 14.00-15.30, pok. 511 – 28.06.2018r., 8.30-10.00, pok. 511


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie z dr Agatą Hącią, które odbędzie się 4 czerwca o godz. 13 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach (5 piętro). Podczas spotkania autorka książki „Co robi język za zębami? Poprawna polszczyzna dla najmłodszych” podzieli się swoimi refleksjami z pracy nad publikacją. Będzie także okazja do rozmowy i zadawania pytań autorce.

Sekretarz Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego


W dniu 30 maja sekretariat będzie czynny do godz. 14.00.


Dyżur Kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniu 30 maja zostaje odwołany. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

ostatnie seminarium Pani dr Barbary Sambor odbędzie się 30 maja (środa) o godz. 18.00 w sali 511.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

proszę o przyniesienie na najbliższe zajęcia z Zaburzeń mowy pacjentów po laryngektomii: małej butelki wody gazowanej, małej butelki wody niegazowanej, puszko Pepsi, słomki, jabłka.


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

przypominam, że zaplanowane na dzień 20 maja zajęcia dla grup ćwiczeniowych „A” i „C” z Diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji zostały odwołane. Zajęcia dla wyżej wymienionych grup ćwiczeniowych odbędą się 16 czerwca, sala 107, w godzinach: – zajęcia dla grupy „A” – 8.00-12.00 – zajęcia dla grupy „C” – 12.00-16.00

Ponadto informuję, że egzamin z przedmiotu: Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji odbędzie się w dniu 16 czerwca o godz. 16.00, sala 107.

Przypominam również o egzaminie z przedmiotu: Psychologia rozwojowa, którego termin został wyznaczony na19 maja o godz. 8.30, sala 107.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

nastąpiła zmiana harmonogramu:

  • Zaplanowane na dzień 20 maja zajęcia z Diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji (mgr Anna Płonka) zostają odwołane. Nowy termin zajęć dla grup ćwiczeniowych „A” i „C” zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.
  • Zaplanowane na dzień 09 czerwca zajęcia z Elementów integracji sensorycznej w praktyce logopedycznej (dr Olga Przybyla) dla „1” grupy ćwiczeniowej zostają przeniesione na 20 maja (niedziela). Zajęcia odbędą się w sali 103 w godz. 12.00-16.00. Termin zajęć dla „2” grupy ćwiczeniowej pozostaje bez zmian.

Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

z uwagi na dobro pacjentów, ich stan zdrowia a także ze względu na warunki umowy zawartej z Centrum Zdrowia w Mikołowie informuję, że zmiana grupy laboratoryjnej możliwa jest wyłącznie na zasadzie wymiany pomiędzy słuchaczami – „osoba za osobę”.

 Zgodnie z postanowieniami umowy: – w dniu 12 maja w zajęciach może uczestniczyć 13 osób (grupa lab. nr 2), – w dniu 19 maja w zajęciach może uczestniczyć 12 osób (grupa lab. nr 3), – w dniu 26 maja w zajęciach może uczestniczyć 13 osób (grupa lab. nr 4), – w dniu 02 czerwca w zajęciach może uczestniczyć 12 osób (grupa lab. nr 1), – w dniu 09 czerwca w zajęciach może uczestniczyć 13 osób (grupa lab. nr 5),

W związku z powyższym osoby, które nie znajdują się na liście obecności danej grupy nie zostaną wpuszczone na zajęcia. W razie konieczności wymiany słuchacz ma obowiązek wcześniej poinformować o tym fakcie Panią mgr Bogusławę Maculewicz.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

w związku z chorobą Wykładowcy w dniu 12 maja nastąpiła zmiana harmonogramu. Zaplanowane na dzień 12 maja zajęcia Pani mgr Marzeny Lampart-Busse z Oligofazji (5 godz. ćw. lab.) zostają odwołane. Zajęcia z Oligofazji dla grupy ćwiczeniowej „D” odbędą się 10 czerwca o godz. 8.30, sala 103.


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

uprzejmie informujemy, że zajęcia z Metod i technik pracy z pacjentem prowadzonych przez Panią lek.med. Joannę Boroń-Zyss w dniu 12 maja (sobota) rozpoczną się o godzinie 9.00, natomiast 13 maja (niedziela) o godzinie 10.00.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii, egzamin z przedmiotu: Diagnoza i terapia dysartrii odbędzie się w dniu 10 czerwca o godz. 8.00, sala 208. Egzamin przeprowadzi Pani mgr Bogusława Maculewicz.


Słuchacze 4 semestru logopedii proszeni są o zaopatrzenie się w polisy OC i NNW w dowolnej firmie ubezpieczeniowej obejmujące dzień zajęć z zakresu diagnozy i terapii dysartrii prowadzonych przez Panią mgr Bogusławę Maculewicz w szpitalu w Mikołowie (terminy zajęć podane są w harmonogramie).

Osoby posiadające takie polisy (na przykład są ubezpieczone w zakładzie pracy i ubezpieczenie obejmuje ich przez 24 godziny również poza zakładem pracy) proszone są o posiadanie kserokopii.

Polisy proszę zabrać ze sobą na zajęcia i okazać prowadzącej Pani mgr Bogusławie Maculewicz.

Powyższy wymóg jest podyktowany umową zawartą z Centrum Zdrowia w Mikołowie, według której słuchacze, którzy nie okażą aktualnych polis nie będą mogli brać udziału w zajęciach w szpitalu.


Dyżury Kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniach: 9 i 16 maja zostają odwołane. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

wyznaczono nowy termin zajęć w Centrum Zdrowia w Mikołowie dla 1 grupy laboratoryjnej. Zajęcia odbędą się 2 czerwca w godzinach: 9.00-13.00. Terminy zajęć dla pozostałych grup pozostają bez zmian.


W dniach: 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

z powodów logistycznych zajęcia z Diagnozy i terapii dysartrii, zaplanowane na 21 kwietnia w Centrum Zdrowia w Mikołowie, zostają odwołane. Nowy termin zajęć dla 1 grupy laboratoryjnej zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.


W dniu 18 kwietnia sekretariat będzie czynny do godz. 14.00.


Szanowni Państwo,

zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną oraz na wydarzenie edukacyjne poświęcone  profilaktyce logopedycznej. IX OKL_Zaproszenie na konferencję i wydarzenia (1) IX OKL_Zaproszenie na spotkanie edukacyjne


Szanowni Państwo,

w dniu 03 kwietnia sekretariat będzie nieczynny.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się 25.05.2018 w Opolu. Szczegóły w załącznikach. Zaproszenie Program Konferencji


Szanowni Słuchacze,

z przykrością informuję, że zmarła Pani mgr Aleksandra Łada SLT ST. Pogrzeb odbędzie się 23 marca o godzinie 9.00 w Kościele Św. Barbary w Chorzowie przy ulicy 3 Maja 18.

 Danuta Pluta Wojciechowska


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Konferencję naukową „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”, która odbędzie się w dniu 20.04.2018 r. o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego, przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach (V piętro). Zaproszenie na konferencję kwiecień 2018 . Program

Szanowni Państwo,

odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych możliwy jest: – w tygodniu w godzinach pracy sekretariatu – w soboty zjazdowe po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu w niedziele zjazdowe świadectwa nie będą wydawane


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

seminarium dr hab. Katarzyny Węsierskiej zaplanowane na dzień 25 marca zostaje odwołane. Seminarium odbędzie się 14 kwietnia o godz. 10.00, sala 010.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

nastąpiła zmiana terminów zajęć laboratoryjnych dla grup C i D z Diagnozy i terapii zaburzeń słuchu z Panią mgr Barbarą Kasicą: grupa C – 28 marca i 18 kwietnia  (16.00-20.00) grupa D – 29 marca i 19 kwietnia  (16.00-20.00)

Terminy zajęć dla grup A i B pozostają bez zmian: grupa A – 14 marca i 11 kwietnia  (16.00-20.00) grupa B – 15 marca i 12 kwietnia  (16.00-20.00)


W dniu 14 marca dyżur dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej nie odbędzie się. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

seminarium 2 grupy prof. Ireny Polewczyk zaplanowane na dzień 10 marca zostaje odwołane. Seminarium odbędzie się 8 kwietnia o godz. 12.45.


W dniach 02-09 marca sekretariat nieczynny z powodu choroby.


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

seminarium dr Barbary Sambor zaplanowane na dzień 11 marca zostaje odwołane. Nowy termin seminarium zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.


W dniu 01 marca sekretariat będzie czynny do godz. 13.00.


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

obrony prac końcowych seminarzystów prof. Dawida Larysza i mgr Bogusławy Maculewicz odbędą się 09 kwietnia o godz. 10.30.


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

uprzejmie proszę o dostarczenie do 15.09.2018 r. obowiązkowej dokumentacji praktyk, zgodnie z liczbą godzin wyszczególnionych w siatce studiów. Obowiązkowa dokumentacja to: dziennik praktyk opieczętowany i podpisany przez opiekuna praktyk; w przypadku udziału w konferencjach naukowych, warsztatach logopedycznych, szkoleniach należy wyszczególnić liczbę godzin dydaktycznych oraz dostarczyć zaświadczenie (kserokopia + oryginał do wglądu) potwierdzające udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia. Wzory dokumentacji praktyk znajdują się na stronie www.logopedia.us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 4 semestru Logopedii,

uprzejmie proszę o dostarczenie do 31.05.2018 r. obowiązkowej dokumentacji praktyk, zgodnie z liczbą godzin wyszczególnionych w siatce studiów. Obowiązkowa dokumentacja to: dziennik praktyk opieczętowany i podpisany przez opiekuna praktyk; w przypadku udziału w konferencjach naukowych, warsztatach logopedycznych, szkoleniach należy wyszczególnić liczbę godzin dydaktycznych oraz dostarczyć zaświadczenie (kserokopia + oryginał do wglądu) potwierdzające udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia. Wzory dokumentacji praktyk znajdują się na stronie www.logopedia.us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

w dniu 25 lutego (niedziela) zajęcia z Techniki mówienia odbędą się w sali 208 (II piętro).


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

w dniu 25 lutego (niedziela) zajęcia z Diagnozy i terapii neurogennych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży (mgr Agnieszka Wilk) odbędą się w sali Rady Wydziału (V piętro).


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

egzaminy z przedmiotów: Diagnoza i terapia neurogennych zaburzeń połykania (dr Barbara Jamróz) Diagnoza i terapia zaburzeń głosu (lek. med. Marta Grotthuss) odbędą się w dniu 25 lutego o godz. 17.00 w sali 107. 


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

test zaliczeniowy Psychiatrii odbędzie się w dniu 24 lutego o godz. 8.00, sala 107. 


Szanowni Państwo,

proszę o złożenie kart słuchacza z zaliczonymi przedmiotami semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 do końca marca 2018 roku. Jednocześnie przypominam o dokonaniu opłaty za studia za semestr letni 2017/2018 roku. Informuję, że będę dyżurować w środy w godzinach 15.00-16.00, pokój 511 (dyżur w piątek 16 lutego nieaktualny, zapraszam 21 lutego).

Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Słuchacze neurologopedii i surdologopedii,

 informuję, że obrony prac końcowych moich seminarzystów (czyli prof. D. Pluty-Wojciechowskiej) z neurologopedii odbędą się 7 marca o godzinie 16.30 w pokoju numer 511 na V piętrze. Z kolei terminy obron prac seminarzystów prof. Dawida Larysza i mgr Bogusławy Maculewicz oraz mgr Barbary Kasicy zostaną ustalone przez Promotorów. Przypominam o terminowym złożeniu potrzebnych do obrony dokumentów, co ułatwi sprawne przeprowadzenie obron. Życzę powodzenia nie tylko podczas obron, ale i w dalszej karierze zawodowej.

Pozdrawiam, Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo

w zakładce harmonogramy zamieszczono harmonogram 4 semestru logopedii uzupełniony o seminaria. Zmianie uległy godziny wykładu w dniu 8 kwietnia.


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

nastąpiła zmiana terminu egzaminu z przedmiotu: Diagnoza i terapia afatycznych zaburzeń mowy (Prof. Panasiuk). Egzamin odbędzie się 10 lutego o godz. 8.30, sala nr 208. Ponadto informuję, że w dniach 10-11.02.2018 nastąpiła zmiana harmonogramu. Zaplanowane na dzień 11 lutego zajęcia Profesora Czernikiewicza z Psychiatrii (5 godz. wykładów) zostały przeniesione na sobotę, tj. 10 lutego. W związku z powyższym 11 lutego mają Państwo dzień wolny.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

w dniu 11 lutego zajęcia prowadzone przez dr Barbarę Jamróz (Diagnoza i terapia neurogennych zaburzeń połykania) rozpoczną się o godzinie 8.00.


Szanowni Słuchacze 2 semestru Logopedii,

w związku z koniecznością podziału na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne proszę o zalogowanie się do odpowiednich grup. System będzie uruchomiony 03 lutego 2018 roku o godzinie 18.00. http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logopedia/


Szanowni Państwo,

ze względów organizacyjnych zostały zmienione godziny pracy sekretariatu w weekendy zjazdowe: sobota zjazdowa: 9.00-14.00 niedziela zjazdowa: 9.00-13.00


Szanowni Państwo,

w zakładce harmonogramy zamieszczono harmonogram 4 semestru logopedii. Uprzejmie informujemy, że terminy seminariów prowadzonych przez Panią dr hab.prof.UŚ Danutę Plutę-Wojciechowską i Panią dr hab. Irenę Polewczyk zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Daty zjazdów nie ulegną zmianie z tego powodu.


Szanowni Państwo,

w zakładce harmonogramy zamieszczono poprawiony harmonogram 2 semestru logopedii. Zmiana dotyczy jedynie nazewnictwa grup. Logowania na grupy zostaną ogłoszone w sobotę 3 lutego 2018 roku.


Szanowni Państwo,

zaplanowane terminy zjazdów w semestrze letnim 2017/2018 są następujące: 24-25.02.2018 r. 10-11.03.2018 r. 24-25.03.2018 r. 07-08.04.2018 r. 21-22.04.2018 r. 12-13.05.2018 r. 19-20.05.2018 r. 09-10.06.2018 r. 26.05.2018 r. – dodatkowy dzień dla jednej grupy laboratoryjnej 4 semestru (zajęcia w szpitalu)

Do 26 stycznia na stronie internetowej ukaże się szczegółowy harmonogram dla słuchaczy 2 i 4 semestru Logopedii oraz informacja dotycząca logowania na grupy w związku z koniecznością podziału na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 3 semestru Logopedii,

egzamin z przedmiotu: Diagnoza i terapia afatycznych zaburzeń mowy odbędzie się w dniu 11 lutego o godz. 13.00, sala 208. 

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 27 stycznia (sobota) sekretariat będzie nieczynny, proszę o zgłoszenie do dnia 25 stycznia (czwartek) zapotrzebowania na zaświadczenia, faktury itp. Dokumenty zostaną przygotowane i będą do odbioru w niedzielę (28 stycznia).

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 26 stycznia dyżur dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej nie odbędzie się. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

zostały ustalone nowe terminy zajęć w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka dla grup laboratoryjnych: A, B i C: grupa A – 17 lutego 2018 roku  (8.30-17.30) grupa B – 24 lutego 2018 roku  (8.30-17.30) grupa C – 03 marca 2018 roku  (8.30-17.30)

Terminy zajęć dla grup: D i E pozostają bez zmian: grupa D – 20 stycznia 2018 roku (8.30-17.30) grupa E – 21 stycznia 2018 roku  (8.30-17.30)

Na zajęcia w GCZD wymagany jest biały fartuch oraz zmienne obuwie. Proszę również o przyniesienie na zajęcia lalki wielkości noworodka oraz małej butelki ze smoczkiem. Zajęcia odbywają się na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, dlatego osoby biorące udział w zajęciach muszą być całkowicie zdrowe. Proszę o stawienie się przed Oddziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (8 piętro) o godz. 8.15. Okrycia wierzchnie proszę zostawić w szatni.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

w dniu 13 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w sali 107 odbędzie się seminarium mgr Maculewicz.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze 1 semestru Logopedii,

informuję, że na dzień 10.02.2018 r. na godzinę 08:00 został wyznaczony termin egzaminu z Anatomii i fizjologii układu nerwowego. Egzamin odbędzie się w sali 107.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżury kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniach: 5 i 12 stycznia zostają odwołane. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na adres: logopedia@us.edu.pl

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 21 grudnia 2017 roku sekretariat będzie czynny do godz. 12.00. W dniach: 22.12.2017 r. – 02.01.2018 r. sekretariat będzie nieczynny.

Anna Grolik-Łuszczek


W dniu 14 grudnia sekretariat czynny do godz. 12.00.


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżur kierownika studiów podyplomowych – dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej został przeniesiony z 15.12.2017 r. (piątek) na 16.12.2017 r. (sobota) godz. 19.00, sala 107.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

ze względu na dobro dzieci i słuchaczy zajęcia z Wczesnej interwencji i opieki logopedycznej, zaplanowane na 09 i 10 grudnia w GCZD im. Jana Pawła II, zostają odwołane z powodu choroby panującej na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

 Anna Grolik-Łuszczek


W dniu 08 grudnia br. (piątek) odwołany zostaje dyżur kierownika studiów podyplomowych – dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej.


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżur kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniu 01.12.2017 r. nie odbędzie się.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

ze względu na dobro dzieci i słuchaczy zajęcia z Wczesnej interwencji i opieki logopedycznej, zaplanowane na dzień 02 grudnia w GCZD im. Jana Pawła II, zostają odwołane z powodu choroby panującej na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

W przyszłym tygodniu dostaną Państwo potwierdzenie czy zajęcia zaplanowane na 9 i 10 grudnia odbędą się. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej.

 Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze Neurologopedii,

z powodów logistycznych ostateczne potwierdzenie ćwiczeń z przedmiotu: Wczesna interwencja i opieka logopedyczna, zaplanowanych na dzień 02 grudnia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Medyków 16, zostanie zamieszczone w najbliższy piątek na stronie internetowej oraz przesłane na Państwa grupowy adres e-mail.

Na zajęcia w GCZD wymagany jest biały fartuch oraz zmienne obuwie. Proszę również o przyniesienie na zajęcia lalki wielkości noworodka oraz małej butelki ze smoczkiem.

Przypominam, że zajęcia odbywają się na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, dlatego osoby biorące udział w zajęciach muszą być całkowicie zdrowe.

Proszę o stawienie się przed Oddziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (8 piętro) o godz. 8.15.

 Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

informuję, że o każdej nieobecności na zajęciach Słuchacz powinien zawiadomić wykładowcę i zapytać, w jakiej formie należy zaliczyć nieobecność.

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

informuję, że praktykę logopedyczną mogą Państwo odbywać w placówkach oświatowych, w których zatrudniony jest logopeda (np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zakłady szkolno-wychowawcze), a także w placówkach służby zdrowia (np. przychodnie, szpitale) oraz w innych miejscach, w których zatrudniony jest logopeda (np. poradnie niepubliczne, prywatne gabinety).

W poczet praktyk można także zaliczyć udokumentowany udział w warsztatach logopedycznych.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w dniu 04 grudnia sekretariat będzie czynny w godzinach: 09.00-15.00, natomiast w dniu 06 grudnia sekretariat będzie nieczynny.

Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Słuchacze, 

przypominam, że Karta Słuchacza jest własnością Słuchacza. Słuchacz jest zobowiązany do przynoszenia Karty na wszystkie zajęcia w celu uzyskiwania wpisów od Wykładowców. Jednocześnie informuję, że w celu zaliczenia semestru należy uzyskać wszystkie wpisy. Sekretariat nie będzie przyjmował Kart Słuchacza w celu zliczenia semestru bez wszystkich wpisów.

 Z pozdrowieniami dr hab. prof. UŚ  Danuta Pluta-Wojciechowska


W dniu 16 listopada sekretariat będzie czynny w godzinach: 12.00-15.00


W związku z inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania do dnia 30 listopada 2017 roku odbiór zaległych świadectw będzie niemożliwy.


Szanowni Państwo,

informuję, że dyżur kierownika studiów dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej w dniu 17.11.2017 r. nie odbędzie się.

Z poważaniem Anna Grolik-Łuszczek


Szanowni Państwo,

w związku z inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania do dnia 15 listopada 2017 roku odbiór zaległych świadectw będzie niemożliwy.


Szanowni Państwo,

W związku z chorobą wykładowcy i innymi zmianami losowymi harmonogram zajęć na z Logopedii – I semestr i Neurologopedii uległ nieznacznej zmianie. Proszę o zapoznanie się z nimi.

dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

informuję, że uaktualniono harmonogram zajęć na Logopedii – I semestr (na czerwono zaznaczono zmiany)

Pozdrawiam, Danuta Pluta-Wojciechowska dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

w dniu 02 listopada sekretariat będzie nieczynny.


Szanowni Państwo

w zakładce harmonogramy zamieszczono uaktualnione wersje harmonogramów.

Dotyczy harmonogramów logopedii oraz neurologopedii: skróty: „ćw 5” oznacza ćwiczenia 5 godzin dydaktycznych, „ćw 6” oznacza ćwiczenia 6 godzin dydaktycznych. Analogicznie jest przy wykładach np. „w 5” oznacza wykład 5 godzin dydaktycznych.

Dotyczy harmonogramu 1 semestru logopedii: cyfry w nawiasach oznaczają kolejne części przedmiotu, jeśli jest on podzielony na więcej niż jedno spotkań np. (1z3) oznacza pierwsze zajęcia z trzech, (2z3) oznacza drugie zajęcia z trzech, itd.

z wyrazami szacunku dr hab. Prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Słuchacze Logopedii – I semestr, Logopedii – III semestr, Neurologopedii i Surdologopedii,

w związku z koniecznością podziału na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne proszę o zalogowanie się do odpowiednich grup. System będzie uruchomiony 19 października 2017 roku o godzinie 21.00 (www.logopedia.us.edu.pl). Proszę o rozważne dokonywanie wyborów.

Jednocześnie informuję, że konieczność logowania się na seminaria dotyczy wyłącznie słuchaczy  Neurologopedii i Logopedii 3 semestr. Słuchacze I semestru Logopedii nie logują się na seminaria. Jeśli tak się pomyłkowo zdarzyło, to zalogowana pomyłkowo osoba została skreślona z listy seminarium. A zatem na niektórych seminariach są jeszcze wolne miejsca – wyłącznie dla Słuchaczy Logopedii  3 semestr i Neurologopedii.

Słuchacze 1 semestru Logopedii dzielą się na 3 grupy ćwiczeniowe: Grupa 1 (24 miejsca) Grupa 2 (24 miejsca) Grupa 3 (24 miejsca LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logo1sem

Słuchacze 3 semestru Logopedii dzielą się na 4 grupy: Grupa A (15 osób) Grupa B (16 osób) Grupa C (15 osób) Grupa D (16 osób) LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logo3sem

Jednocześnie informuję, że grupa A i B tworzy 1 grupę ćwiczeniową, a grupa C i grupa D tworzy 2 grupę ćwiczeniową.

Z kolei w związku z zajęciami z mgr B. Kasicą Słuchacze zostają podzieleni na 5 grup laboratoryjnych: Grupa lab. 1 (12 osób) Grupa lab. 2 (13 osób) Grupa lab. 3 (12 osób) Grupa lab. 4 (13 osób) Grupa lab. 5 (12 osób) LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logo3semA

Słuchacze Neurologopedii dzielą się na:

2 grupy ćwiczeniowe: Grupa 1 (28 osób) Grupa 2 (29 osób) LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_neuro

5 grup laboratoryjnych na zajęcia  mgr K. Pietras: Grupa lab.  A (12 oób) Grupa lab. B (12 osób) Grupa Lab. C (11 osób) Grupa lab. D (11 osób) Grupa lab. E (11 osób) LINK: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_neuroA

Z pozdrowieniami dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni słuchacze studiów podyplomowych,

w zakładce Harmonogramy zostały umieszczone plany zajęć dla Logopedii (1 semestr), Logopedii (3 semestr), Surdologopedii oraz Neurologopedii. Jednocześnie informuję, że nastąpiły pewne zmiany w terminach zaplanowanych wcześniej zjazdów, co ma związek z możliwościami prowadzenia zajęć przez wykładowców. W najbliższym czasie harmonogram dla słuchaczy Neurologopedii zostanie uzupełniony o dane dotyczące terminów seminarium Pana Profesora D. Larysza.

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Szanowni Państwo,

informuję, że

  1. lada dzień ukaże się na stronie szczegółowy harmonogram pierwszego zjazdu słuchaczy Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu (Logopedia, Neurologopedia, Surdologopedia),
  2. zaplanowane terminy zjazdów są następujące:

21-22.10. 2017 r., 28-29.10. 2017 r., 4-5.11.2017 r., 18-19.11. 2017 r., 2-3.12. 2017 r., 16-17.12. 2017 r., 13-14.01. 2017 r., 27-28.01.2017 r., 10-11.02. 2017 r., 24-25.02.2017 r. Jednocześnie zastrzegam, że mogą one ulec zmianie, co może mieć związek z możliwościami prowadzenia zajęć przez wykładowców,

  1. 16 października 2017 roku od godziny 17.00 słuchacze specjalności Logopedia i Neurologopedia będą mogli zapisywać się na seminaria, liczba miejsc jest z góry wyznaczona. Seminarium logopedyczne: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_logopedia/ Seminarium neurologopedyczne: http://homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_neurologopedia/
  2. seminaria dla słuchaczy specjalności Surdologopedia będą prowadzone w takich grupach jak w poprzednim semestrze.

                                                                                                                               Z pozdrowieniami dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Dyżury kierownika studiów dr hab., prof UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej: piątek 16:30-17:30, pokój 511, V piętro

Godziny pracy sekretariatu: czwartek, piątek, sobota: 10.00-14.00 (do odwołania)