BALBUTOLOGOPEDIA

Studia Podyplomowe:
Zaburzenia Płynności Mowy

Pobierz ulotkę (plik PDF)

Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej. Studia podyplomowe są przeznaczone dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy umożliwią absolwentom zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym, podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy.

czas trwania

2 semestry (realizacja planu studiów została rozłożona na dwa semestry – w pierwszym semestrze zrealizowane zostaną 144 godziny, a drugim 134 – łącznie 278 godzin).

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym;
  • klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych,
  • życiorys/CV;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych  (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle);
  • w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej.

data rozpoczęcia

październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1 (pok. 514)
tel.: (32)2009 515

e-mail: ijp@us.edu.pl
www.logopedia.us.edu.pl
Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Węsierska
katarzyna.wesierska@us.edu.pl

Informujemy, że Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii  i Medialnej Emisji Głosu UŚ (pok. 08, poziom -1) przyjmuje również dokumenty osób zainteresowanych studiami podyplomowymi zaburzenia płynności mowy.

termin składania dokumentów

od 1 czerwca do 30 września 2018 r.

Termin składania dokumentów został przedłużony do 30.09.2018 r.

opłata

3600 zł – opłata jednorazowa

limit przyjęć

studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1) oraz w specjalistycznych placówkach. Praktyczne zajęcia są realizowane w Centrum Logopedii oraz w placówkach związanych z profilem kształcenia na terenie województwa śląskiego w tygodniu.

Wśród osób zaproszonych do prowadzenia zajęć na Studiach Podyplomowych Zaburzenia Płynności Mowy swoją gotowość współpracy zadeklarowali wybitni polscy specjaliści badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi i terapeuci; zaproszenia do współpracy w ramach SP ZPM przyjęli także m. zagraniczni specjaliści w zakresie zaburzeń płynności mowy – wykładowcy Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (m. in. prof. Martine Vanryckeghem, University of Central Florida, USA, prof. Joseph Agius, University of Malta, prof. Kurt Eggers, Thomas More College, Belgium).

więcej informacji w linkach poniżej:

http://www.us.edu.pl/nowe-studia-podyplomowe-z-zakresu-zaburzen-plynnosci-mowy
http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-zaburzenia-plynnosci-mowy