Cele

W Instytucie Języka Polskiego organizowane są warsztaty dla logopedów, których celem jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi diagnozy i terapii logopedycznej. Warsztaty te są organizowane także we współpracy z Katowickim Zespołem Doskonalenia Logopedów