Cele

Strategiczne cele naszych działań są związane z następującymi obszarami:

  • rozwijanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących logopedii, a także pomoc osobom zainteresowanym własnym rozwojem naukowym,
  • promowanie nowoczesnej logopedii w jej wymiarze naukowym i praktycznym w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • wspieranie środowiska logopedów-praktyków poprzez upowszechnianie nowoczesnych metod diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy oraz strategii działań profilaktycznych,
  • organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego logopedów.