Cele

Instytut Języka Polskiego jest organizatorem i współorganizatorem konferencji o tematyce logopedycznej, które kierowane są do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem tych konferencji jest nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii.