Cele

W ramach realizacji projektów logopedycznych (m. in. W świecie logopedii, ABC Dobrej komunikacji, Logopedyczne seminarium naukowe) w Instytucie Języka Polskiego organizowane są naukowe seminaria poświęcone problematyce logopedycznej.

Seminaria naukowe – z uwagi na swoją formę – są okazją do bliższej wymiany doświadczeń i dyskusji naukowej. Dlatego są szczególnie cenne dla osób pragnących rozwijać swoje zainteresowania naukowe.