Cele

Prowadzący: dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

Adresaci:

 • osoby pragnące podjąć własne badania naukowe w obrębie logopedii,
 • osoby zainteresowane problematyką badań naukowych w logopedii.

Cel działalności seminarium:

 • propagowanie najnowszych badań naukowych,
 • promowanie postaw zgodnych z etyką zawodową logopedy – naukowca,
 • pomoc w formułowaniu problemów przyszłych badań naukowych prowadzonych przez uczestników seminarium,
 • zapoznanie z metodologią badań logopedycznych,
 • rozwijanie umiejętności pisania tekstów naukowych i przygotowywania wystąpień naukowych na konferencjach, seminariach i warsztatach.

Sposób realizacji:

 • dyskusja,
 • wykład problemowy,
 • realizowanie przydzielonych prac indywidualnych i zespołowych.

Miejsce i termin spotkań:

 • Instytut Języka Polskiego,
 • cykliczne spotkania 2 razy w semestrze lub według potrzeb.

Informacji udziela: