Cele

(…) gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny.
ks. Jan Twardowski


14 kwietnia 2011 roku w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UŚ miała miejsce reaktywacja Klubu ludzi mówiących płynnie – grupy samopomocowej dla osób przezwyciężających jąkanie (wcześniej spotkania Klubu odbywały się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach). Pomysłodawczynią i koordynatorką Klubu jest doktor Katarzyna Węsierska wspierana przez grono pasjonatek logopedii. Są to absolwentki śląskiej polonistyki i logopedii, panie: mgr Agata Szymura, mgr Monika Pakura i mgr Hanna Szykowska. Organizatorki serdecznie zapraszają na spotkania Klubu nie tylko osoby jąkające się i ich bliskich, ale także studentów, logopedów, pedagogów – wszystkich tych, których pasjonują zagadnienia zaburzeń w płynnym porozumiewaniu się.