Image is not available

Forum Logopedyczne nr 24

Image is not available

Współczesne tendencje
w diagnozie i terapii logopedycznej
, red. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, Wydawnistwo Harmonia, Gdańsk 2017.

Image is not available

D. Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017.

Image is not available

Świat, który rozumie jąkanie
– eksperci mają głos!

19 października 2017 roku

CINiBA w Katowicach, ul. Bankowa 11
wstęp wolny!

Slider