Forum logopedyczne

INFORMACJE O CZASOPIŚMIE

Forum Logopedyczne jest rocznikiem, który wcześniej nosił nazwę Śląskie Wiadomości Logopedyczne (w latach 2001-2009 ukazywały się dwa razy w roku, a od 2010 roku stały się rocznikiem). Obecnie czasopismo ukazuje się jeden raz w roku, najczęściej w maju danego roku kalendarzowego. Forum Logopedyczne jest punktowane (wykaz czasopism punktowanych MNiSW, ISNN 1732-1301, 4 punkty, lista B, pozycja 637).

Głównym tematem zamieszczanych w Forum Logopedycznym artykułów jest logopedia w jej wymiarze naukowym i praktycznym. Publikujemy teksty odnoszące się do następujących tematów: teoretyczne podstawy logopedii, wyniki badań naukowych, propozycje rozwiązań praktycznych odnoszących się do diagnozy i terapii logopedycznej, prace kazuistyczne. Do przygotowania tekstów zapraszamy logopedów, lekarzy, psychologów, pedagogów, językoznawców. Chętnie przyjmujemy także recenzje książek oraz sprawozdania z udziału w różnych projektach naukowych lub praktycznych.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
redaktor naczelna

Odwiedź stronę Forum Logopedyczne: http://ptl.katowice.pl/wydawnictwa/forum-logopedyczne/