LOGOPEDIA

 Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu

czas trwania – 4 semestry

zasady naboru – rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest badanie poziomu zrozumiałości mowy kandydata na logopedę, a także ocena wymowy i warunków anatomicznych narządów mowy. Istotne jest przekazanie kandydatowi informacji na temat wyników badania artykulacji oraz warunków anatomicznych, takich jak zgryz, budowa języka, długość wędzidełka języka. Nie wszystkie niedoskonałości w wymowie i budowie narządów mowy dyskwalifikują osobę do zawodu logopedy. Po zakończeniu rozmowy kandydat uzyska informację o wynikach oceny artykulacji i narządów mowy, a także czy został przyjęty na studia. Jeżeli w trakcie rozmowy zostaną wykryte niedoskonałości artykulacyjne przyszły słuchacz będzie mógł podjąć własną terapię w celu zlikwidowania ewentualnych nieprawidłowości w wymowie.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania plik DOC);
 • Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania plik PDF);
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
 • życiorys (forma dowolna); prosimy o dopisanie w życiorysie nr Pesel oraz serię i nr dowodu osobistego;
 • zdjęcie (format legitymacyjny);
 • wynik badania audiometrycznego słuchu;
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji.

data rozpoczęcia studiów – październik 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Kamila Kuros-Kowalska

http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: Anna Jacoszek
e-mail: logopedia@us.edu.pl

 

 • termin składania dokumentów – od 15 lipca do 27 września 2019 r.

[do 7 sierpnia: poniedziałki od godz. 9:00 -14:00, środy od godz. 11:30 – 14:00 i piątki od 9:00 – 12:00 i od 2 września 2019r. do 27 września w dniach i godzinach jak wyżej]

 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w następujących terminach:

 

I termin 21.09.2019 r. od godz. 9:00

II termin 28. 09.2019 r. od godz. 9:00

opłata

 • 1840 zł – opłata jednorazowa.
  Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 01.10.2019 r. (zimowy semestr) oraz 01.03.2020 r. (letni semestr).
  • 1940 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru
  Kwoty odpowiednio:
  zimowy semestr:
  33% (do 01.10.2019 r.)
  33% (do 15.11.2019 r.)
  34% (do 15.12.2019 r.)
  letni semestr:
  33% (do 01.03.2020 r.)
  33% (do 15.04.2020 r.)
  34% (do 15.05.2020 r.)

limit przyjęć – specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ, plac Sejmu Śl. 1 oraz w specjalistycznych placówkach.