LOGOPEDIA

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – LOGOPEDIA

czas trwania – 4 semestry

zasady naboru – rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest badanie poziomu zrozumiałości mowy kandydata na logopedę, a także ocena wymowy i warunków anatomicznych narządów mowy. Istotne jest przekazanie kandydatowi informacji na temat wyników badania artykulacji oraz warunków anatomicznych, takich jak zgryz, budowa języka, długość wędzidełka języka. Nie wszystkie niedoskonałości w wymowie i budowie narządów mowy dyskwalifikują osobę do zawodu logopedy. Po zakończeniu rozmowy kandydat uzyska informację o wynikach oceny artykulacji i narządów mowy, a także czy został przyjęty na studia. Jeżeli w trakcie rozmowy zostaną wykryte niedoskonałości artykulacyjne przyszły słuchacz będzie mógł podjąć własną terapię w celu zlikwidowania ewentualnych nieprawidłowości w wymowie.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania plik DOC)
  • Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania plik PDF)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów)
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie
  • wynik badania audiometrycznego słuchu

data rozpoczęcia – październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr hab., prof UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: Anna Grolik
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów – od 1 czerwca do 30 września 2018 r.

W związku z licznymi telefonami w sprawie rekrutacji na Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność Logopedia,  termin składania dokumentów został przedłużony do 30.09.2018 r.

opłata

• 1750 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 01.10.2018r. (zimowy semestr) oraz 01.03.2019r. (letni semestr).
• 1840 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru
Kwoty odpowiednio:
zimowy semestr:
33% (do 01.10.2018r.)
33% (do 15.11.2018r.)
34% (do 15.12.2018r.)
letni semestr:
33% (do 1.03.2019r.)
33% (do 15.04.2019r.)
34% (do 15.05.2019r.)

limit przyjęć – specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ, plac Sejmu Śl. 1 oraz w specjalistycznych placówkach.