LOGOPEDIA

 Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu

czas trwania – 4 semestry

zasady naboru – rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest badanie poziomu zrozumiałości mowy kandydata na logopedę, a także ocena wymowy i warunków anatomicznych narządów mowy. Istotne jest przekazanie kandydatowi informacji na temat wyników badania artykulacji oraz warunków anatomicznych, takich jak zgryz, budowa języka, długość wędzidełka języka. Nie wszystkie niedoskonałości w wymowie i budowie narządów mowy dyskwalifikują osobę do zawodu logopedy. Po zakończeniu rozmowy kandydat uzyska informację o wynikach oceny artykulacji i narządów mowy, a także czy został przyjęty na studia. Jeżeli w trakcie rozmowy zostaną wykryte niedoskonałości artykulacyjne przyszły słuchacz będzie mógł podjąć własną terapię w celu zlikwidowania ewentualnych nieprawidłowości w wymowie.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania plik DOC);
  • Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania plik PDF);
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
  • życiorys (forma dowolna); prosimy o dopisanie w życiorysie nr Pesel oraz serię i nr dowodu osobistego;
  • zdjęcie (format legitymacyjny);
  • wynik badania audiometrycznego słuchu;
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji.

data rozpoczęcia studiów – październik 2020 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Kamila Kuros-Kowalska

http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: Anna Jacoszek
e-mail: logopedia@us.edu.pl