Najbliższe

XI Logopedyczne Seminarium Naukowe Katowice-Kraków: 20.02.2017 r. Tematyka spotkania: dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP : Wprowadzenie do metodologii badań logopedycznych, Kraków; mgr Anna Cholewiak: Tempo wypowiedzi dziecięcych w badaniach ilościowo-jakościowych, Kraków; mgr Beata Solowska: Teoria relewancji w badaniu kompetencji komunikacyjnej osób z niedosłuchem w następstwie otosklerozy, Kraków; mgr Izabela Malicka: Dysfunkcje oddychania i połykania jako przyczyna zaburzeń realizacji fonemów spółgłoskowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w świetle literatury i badań własnych, Katowice. Gościem specjalnym będzie także Pan profesor dr hab. n. med. Jerzy Tomik z UJCM w Krakowie.