dr Agnieszka Hamerlińska

Agnieszka Hamerlińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalność logopedia), mgr psychologii, neurologopeda. Adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Podyplomowych Studiów w zakresie Neurologopedii. Opiekun Logopedycznego Koła Naukowego UMK. Jej główne zainteresowania naukowe i praktyczne dotyczą zaburzeń mowy oraz czynności pokarmowych o podłożu nowotworowym. Autorka specjalności onkologopedia, w zakresie której napisała dwie monografie naukowe: Onkologopedia-logopedia wobec chorób nowotworowych (2015) i Mowa przełykowa. Studium onkologopedyczne (2019). Opracowała strategie uczenia mowy oraz określiła psychospołeczne uwarunkowana mowy przełykowej u osób po usunięciu krtani. Współpracuje z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Członkini Śląskiego Stowarzyszenia Osób bez Krtani w Sosnowcu oraz Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi w Poznaniu. Zajmuje się również jakością życia osób z  chorobą nowotworową. Konsultant Poradni Żywienia i Dysfagii w AiM w Toruniu. Ponadto logopeda praktyk pracujący od 2004 roku z dziećmi i dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami mowy.