dr Barbara Jamróz

Dr n. med. Barbara Jamróz

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek European Society for Swallowing Disorders (ESSD).

Absolwentka kursów akredytacyjnych pod patronatem European Society for Swallowing Disorders: FEES Accreditation Course, Clinical Swallowing Evaluation Accreditation Course oraz licznych innych kursów i warsztatów oraganizowanych przez ESSD.

Zawodowo specjalizuje się w diagnostyce i terapii dysfagii ustno-gardłowej oraz w diagnostyce chorych z rozszczepem wargi i podniebienia.