dr hab. Irena Polewczyk

Irena Polewczykdr hab. Irena Polewczyk,  adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Teoretyk i praktyk w dziedzinie logopedii. Prowadzi od wielu lat badania w zakresie mowy i percepcji słuchowej dzieci. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, Jest autorką 80 artykułów z zakresu logopedii i pedagogiki oraz autorką lub współautorką 7 książek w tym najważniejszej zatytułowanej – „Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju  percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym”. Od wielu lat oprócz działalności dydaktyczno-naukowej w szkołach wyższych, zajmuje się praktyką diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie logopedii. Jej zainteresowania terapeutyczne ukierunkowane są szczególnie na pracę z małymi dziećmi z zaburzoną mową  oraz  dysfunkcjami w rozwoju, jak również terapią osób dorosłych. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje stymulowanie funkcji oro-facjalnych dla uzyskania poprawnej artykulacji u dzieci oraz własny program rozwoju percepcji słuchowej. Ostatnie zainteresowania badawcze ukierunkowane są na funkcjonowanie dzieci z CAPD w szkole oraz zagadnienia halsu i jego wpływu na człowieka.