dr hab. Katarzyna Węsierska

Katarzyna WęsierskaDr hab. Katarzyna Węsierska jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego; założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. W pracy naukowej i praktyce logopedycznej zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami płynności mowy. Jest akredytowaną – przez the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie – trenerką metody terapii interakcyjnej rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci – Palin PCI. W roku 2017, jako pierwsza polska logopedka, uzyskała tytuł Europejskiej Specjalistki Zaburzeń Płynności Mowy (www.europeanfluencyspecialists.eu).  Koordynuje działania grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób zmagających się z jąkaniem lub/i giełkotem, działającej na UŚ. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL), American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA) – w ICA pełni funkcję sekretarza i redaktora newslettera. W roku 2017 (Oxford, UK) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowley’a – za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.