dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI

dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI. specjalista neurochirurgii, neuropsycholog, logopeda. Nauczyciel akademicki. Pracuje w Zakładzie Radioterapii w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Odział w Gliwicach, w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, a także w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Olsztynie. Kieruje Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci „KANGUR”. Współzałożyciel oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki.

Obszarem jego zainteresowań naukowych są: wielospecjalistyczna diagnostyka, leczenie i terapia dzieci z wadami mózgo i twarzoczaszki; Biologia molekularna wad czaszki oraz pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego; Małoinwazyjne endoskopowe metody leczenia operacyjnego nowotworów podstawy czaszki oraz zastosowanie nowoczesnych metod mikroneurochirurgicznych do leczenia pierwotnych nowotworów glejowych mózgowia; Badania jakości życia dzieci leczonych neurochirurgicznie.