dr Izabela Malicka

Dr Izabela Malicka- Logopeda, filolog języka polskiego, wykładowca akademicki, członek PTL. Pracuje w International School of Krakow, gdzie zajmuje się opieką logopedyczną dzieci anglojęzycznych . Od 10 lat prowadzi terapię w zakresie zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia oraz  ankyloglosją, wadami zgryzu, jak również z pacjentami z dysfunkcją oddychania oraz połykania. Jest autorką kilku publikacji naukowych.  Jej zainteresowania naukowe  dotyczą wpływu warunków anatomiczno – czynnościowych na mowę dziecka.