dr Joanna Trzaskalik

dr Joanna TrzaskalikJoanna Trzakalik, doktor n. hum w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, językoznawca, logopeda i glottodydaktyk. Swoje zainteresowania skupia wokół teorii i praktyki zaburzeń mowy osób z dyslalią, a w szczególności sygmatyzmu lateralnego. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z opóźnionym rozwojem mowy oraz profilaktyką logopedyczną.
W obszarze jej zainteresowań leżą również zaburzenia w czytaniu i pisaniu, których terapię propaguje i realizuje wg. glottodydaktyki B. Rocławskiego.
Jest redaktorką monografii i wielu artykułów naukowych. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W latach 2015 – 2018 pełniła funkcję zastępcy redaktor naczelnej  Forum Logopedycznego, rocznika ŚO PTL, a w grudniu 2018 roku została redaktor naczelną tego czasopisma. Przez wiele lat była też redaktorka językową czasopisma Nauczyciel i Szkoła. Od 34 lat jest czynnym zawodowo logopedą.