dr Marzena Machoś-Nikodem

Dr Marzena Machoś-Nikodem  jest logopedą, specjalistą wczesnej logopedii klinicznej, filologiem i oligofrenopedagogiem. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią małych dzieci. Pracuje w centrum „Fizjofit Strefa Malucha” w Gliwicach i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Jest konsultantem na oddziale neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną noworodków i niemowląt. Dr Machoś jest wykładowcą na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, poradników dla rodziców i logopedów oraz kart diagnozy (diagnoza neurologopedyczna niemowląt, ocena bazowych umiejętności komunikacyjnych, ocena gotowości do jedzenia – obserwacja gotowości motorycznej, sensorycznej i odruchowej, karty oceny ssania piersi i ssania butelki). Wśród logopedów i rodziców znana jest jako CIOCIA GUGUHOPLA. Uczy studentów i rodziców komunikacji  z dzieckiem niemówiącym (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, wady genetyczne). Prowadzi szkolenia dla logopedów w oparciu o autorskie programy „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi”, „Guguhopla, od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo literowego”. Lubi zabawę i woli kontakt od sztywnych struktur, wierzy w proste środki do celu. W swoich podróżach po świecie, których jest pasjonatką, szuka pierwotnej prostoty przynoszącej pożytek rozwojowi dziecka.