dr n. med. Elżbieta Włodarczyk

Elżbieta Włodarczyk,  doktor nauk medycznych , specjalista audiolog foniatra , logopeda.

Jest kierownikiem i adiunktem w    Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zajmuje się zaburzeniami słuchu ( w szczególności diagnostyką w zakresie wszczepialnych protez słuchowych oaz diagnostyką i terapią ośrodkowych zaburzeń słuchu ) , zaburzeniami rozwoju mowy  oraz zaburzeniami głosu   . Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu audiologii i foniatrii . Jest certyfikowanym terapeutą metody Tomatis-a, współorganizowała szkolenia z zakresu tej metody dla terapeutów w Polsce.