mgr Agnieszka Rożek

Mgr Agnieszka Rożek, filolog klasyczny, logopeda i neurologopeda. Zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz z wadami mózgu i twarzoczaszki, w tym z wadami rozszczepowymi. Prowadzi terapię zaburzeń funkcji pokarmowych, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z nowotworami OUN. Pracuje w Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci „Kangur” w Katowicach. Współpracuje naukowo z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach we wdrażaniu nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia choroby Parkinsona. Jest Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki.