mgr Barbara Pietrowska

Wspomaganie rozwoju dziecka

może być wspaniałą wędrówka,

podczas której stale trzeba podążać za dzieckiem,

dostosowywać się do aktualnych potrzeb, możliwości.

W czasie tej wędrówki

 można dowiedzieć się o sobie wielu prawd.

M. Wiśniewska

 

Jest nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem specjalnym wieloprofilowego usprawniania, a także pedagogiem społecznym oraz logopedą. Posiada kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w szkole podstawowej oraz w gimnazjum a także jako wychowawca świetlicy w szkole specjalnej. Przez 8 lat pracowała w zespole szkół specjalnych jako nauczyciel – wychowawca, logopeda oraz terapeuta AMK.  Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel-wychowawca w oddziale specjalnym oraz terapeuta wwr i rewalidant.

Swoją wiedzę oraz doświadczenia zdobyte dzięki codziennej praktyce terapeutycznej  prezentuje podczas konferencji, warsztatów a także zajęć prowadzonych dla studentów studiów podyplomowych oraz w ramach artykułów naukowych.

Swoje zainteresowania praktyczno-badawcze skupia wokół tematyki związanej z:

– trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – pozytywne podejście do trudnych zachowań, oparte na Stosowanej Analizie Zachowania oraz podejście niedyrektywne skoncentrowane na dziecku,

– alternatywnymi i wspomagającymi metodami  komunikacji, którą na co dzień wykorzystuję w swojej pracy (Metoda Makaton wszystkie poziomy, Zabawy w Makatonie, Metodyka w Makatonie Metoda PECS, Metoda Magdaleny Grycman, Mówik),

– pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz ryzykiem dysleksji,

– diagnozą  pedagogiczną, terapią oraz szeroko rozumianym procesem stymulacji rozwojowej szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

– terapiami wspomagającymi proces terapeutyczny m.in. terapia ręki we wspomaganiu funkcji pisania oraz terapia ręki w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders, Sensoplastyka ©, masaż Shantala,  metoda Strukturalna, KORP, TUS, metoda TRE®, Joga dla dzieci, metoda Attension Autism, Sensomotoryczna Terapia Widzenia, Kurs I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J. Ayres. „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej, Responsive Relation ModelTM.. Alternatywne brzmienie słów w relacji cz.1., metoda SELFREGULATION;,

– tworzeniem pomocy terapeutycznych dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.  

W swoim dorobku naukowym  ma kilka opublikowanych artykułów: Jako współautor artykułu „Optymalizacja kształcenia w klasach integracyjnych o rozszerzonym programie praktyczno-informatycznym”, I. Kopańska,     E. Przystupa, B. Wojtaś (Pietrowska) [W;] A. Stankiewicz, M. Balukiewicz, (red.),  „O trudnej sztuce bycia razem czyli różne oblicza integracji.” Kraków 2006; Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami  u dzieci ze spektrum autyzmu. Studium przypadku.” [W:] Konteksty Pedagogiczne. Spektrum Autyzmu, Numer 1/2013; Lepiej funkcjonuje, gdy się ze mną komunikujesz! – terapia logopedyczna z dziećmi niemówiącymi.” [W:] Konteksty Pedagogiczne. Komunikacja – Język – Edukacja, Numer 1(2)/2014; Iwona Nowakowska – Kempna, Barbara PietrowskaZnaczenie badań przesiewowych w zakresie ryzyka dysleksji dla profilaktyki przedszkolnej i szkolnej.” [W:]Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej. Red. E. Skorek. Zielona Góra 2017; Barbara Pietrowska  Sztuka pisania – ćwiczenia grafomotoryczne – Terapia ręki (praca z dziećmi z ryzyka dysleksji w aspekcie wczesnej interwencji). [W:]Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej. Red. E. Skorek. Zielona Góra 2017.

 

mgr Barbara Pietrowska