mgr Edyta Ozga

OzgaEdyta Ozga, magister, logopeda, neurologopeda (absolwentka Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu), terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog. Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Zajmuje się m. in. terapią dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera, afazją, autyzmem,  porażeniem mózgowym, zespołem Downa, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi. W obszarze zainteresowań badawczych koncentruje się na problematyce związanej z komunikowaniem się dzieci z niepełnosprawnością ruchową
i niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Jest autorką  publikacji dotyczących zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.