mgr Katarzyna Ploch

Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób jąkających się. Od trzydziestu lat działa w Polskim Związku Jąkających się, następnie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się „Ostoja”. Od 1998 roku prowadzi działalność terapeutyczną, a także społeczną na rzecz osób jąkających się, m.in. organizuje spotkania katowickiego Klubu „J” – Klubu Samopomocy Osób Jąkających Się – grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób z zaburzeniami płynności mówienia z terenu województwa śląskiego. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki jąkania dla studentów podyplomowych studiów logopedycznych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Krakowie, Dąbrowie Górniczej. Od 1997 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach.  Szczególnie bliska jest jej pomoc osobom z zespołem Aspergera. Zajmuje się również wspomaganiem rozwoju mowy oraz terapią zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży, sprzężonych, także tych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W PPP

 jest także członkinią zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne i podyplomowe studia logopedyczne. Obecnie kończy podyplomowe studia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu terapii zaburzeń mowy o różnej patogenezie.