mgr Magdalena Kochańska

Magdalena Kochańska – psycholog, pedagog i językoznawca. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowca akademicki i współpracownik ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli, specjalistów szkolnych i poradnianych. Ekspert w obszarze rozwoju językowego dzieci i zaburzeń w tym zakresie. Autorka narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów (w tym współautorstwo Testu Rozwoju Językowego TRJ), poradników dla rodziców i nauczycieli, a także certyfikowany trener metody responsywnej komunikacji wspierającej rozwój językowy dziecka: Learning Language and Loving It Hanen Centre.