mgr Małgorzata Krajewska

Małgorzata Krajewska – magister, filolog polski i logopeda, neurologopeda, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dyscyplina: językoznawstwo). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i diagnozowaniu zaburzeń mowy u osób dorosłych i starszych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Na co dzień pracuje jako neurologopeda w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Jest autorką wielu publikacji z zakresu neuro- i gerontologopedii, wykładowcą akademickim, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. problematyki zaburzeń komunikacji językowej o podłożu neurologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem afazji oraz demencji.