Naukowe seminarium studenckie: W świecie logopedii – studia przypadków

Afazja i dyslalia okazały się kluczem do drzwi Świata Logopedii, w nim też 11 stycznia 2012 roku spotkali się wszyscy uczestnicy naukowego seminarium studenckiego. Prelegenci zapraszali nas kolejno do rzeczywistości swoich pacjentów, wśród których nie zabrakło poruszających historii, m. in. siedemnastolatki z utratą zdolności mowy po operacji hipokampa czy mężczyzny uczącego się od nowa codziennego funkcjonowania na skutek udaru mózgu. Mieliśmy również okazję poznać sympatyczną dziewczynkę z zespołem Downa oraz ambitnego sześciolatka ze stwierdzoną wadą genetyczną i opóźnionym rozwojem mowy. Studenci nie rzadko poświęcili wiele godzin na zebranie materiałów do wystąpień, a także przygotowania plakatów tematycznych. To wszystko – zdaniem dr hab. I. Loewe, przyczyniło się do wytworzenia emocjonalnej więzi z pacjentami, których dzięki uprzejmości logopedów mogliśmy poznać.

Otwartym pozostaje pytanie: w jakim sposób zrozumieć można dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju lub nieznajdującymi należytego oparcia w rodzinach dysfunkcyjnych? Jak zrozumieć małego człowieka, „który czasem spowalnia”? Skoro trudno nam często zrozumieć dorosłego człowieka czy siebie nawzajem, jeśli nie rozwijamy w sobie zdolności do słuchania. W tym kontekście seminarium poruszyło bardzo ważną kwestię współpracy rodziców z logopedą. Omawiający zagadnienie niesamoistnego rozwoju mowy, zwracali uwagę na niepokojące zjawisko obwiniania się rodziców za wadę dziecka, jak również sytuację odwrotną, w której dziecku nie poświęcano zbyt wiele czasu z racji jego rzekomo niskich zdolności do uczenia się. Studenci wykazywali się także własną inicjatywą i kreatywnością, zachęcając zebranych do wykonywania ćwiczeń logopedycznych, pokazując przy tym zebrany materiał audiowizualny. Warto wspomnieć, że nieoczekiwanym gościem seminarium była modelka Anja Rubik i popularny aktor Borys Szyc, choć ich obecność nie była w żadnym razie fizyczną obecnością. Swoją drogą ciekawe kto odwiedzi nas w przyszłym roku…

Studenckie seminarium naukowe jest dowodem na rodzącą się potrzebę poszerzania zasobu wiedzy logopedycznej i budowaniu większej świadomości społecznej w tym zakresie. Logopedia przecież odpowiada na bardzo wiele pytań związanych z językowym i około językowym funkcjonowaniem człowieka, a nawet na te nieco trudniejsze pytania, np. Jak zostać królem? Ale to już całkiem inna historia…

Dominik Chwolik,
II rok filologii polskiej, MU
Uniwersytet Śląski w Katowicach