Poradnia dla logopedów

W IJP działa Poradnia dla logopedów, której celem jest pomoc logopedom w praktycznych działaniach związanych z prowadzeniem diagnozy i terapii zaburzeń mowy spotykanych u różnych osób, a także stosowaniem działań profilaktycznych. Przybiera ona formę konsultacji i porad prowadzonych przez naszych pracowników. Aby skorzystać z takiej formy pomocy należy przedstawić swój problem i pytania w formie pisemnej (można się także umówić na bezpośrednią rozmowę w IJP) oraz przesłać na podany adres kontaktowy: ijp@us.edu.pl.