Publikacje

Monografie pracowników

D. Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017.
K. Węsierska, B. Jeziorczak, DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Komlogo, Katowice 2016
D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.
D. Pluta-Wojciechowska, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2010.
D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011.
D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2013.

Monografie wieloautorskie

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, red. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, WYdawnistwo Harmonia, Gdańsk 2017.
Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, red. D. Pluta-Wojciechowska przy współpracy Anny Płonki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016.
Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom. 1, pod red. K. Węsierskiej, Wydawnictwo Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
Publikacja do pobrania: kliknij tutaj
Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, tom 1, pod red. K. Węsierskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, tom 2, pod red. K. Węsierskiej, i M. Moćko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne , tom 1, pod red. A. Podstolec, K. Węsierskiej, Agencja Para – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
W świecie logopedii. Studia przypadków, tom 2, pod red. K. Węsierskiej, A. Podstolec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, pod red. K. Kuros-Kowalskiej i I. Loewe, Fonem.eu, Gliwice, 2014.
K. Węsierska, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Wydawnictwo Edukacyjne  Akapit, Toruń 2013.
I. Michalak-Widera, K. Węsierska, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Unikat 2, Katowice 2012.