Sprawozdania

Tematyka spotkań Logopedycznego seminarium naukowego

Prowadzący: dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

  • X Logopedyczne seminarium naukowe: 25.04.2016 r. Tematyka spotkania: Mgr Joanna Skowron: Dialog w podstawie programowej i programie nauczania edukacji wczesnoszkolnej, a innowacja pedagogiczna pt. ” Uczymy się rozmawiać”, mgr Aleksandra Listwoń: Psychopedagogiczna diagnoza rozwoju dziecka od 1-3 roku życia. Dziennik obserwacji
  • IX Logopedyczne seminarium naukowe: 25.01.2016 r. Tematyka spotkania: mgr Ewa Kwaśniok, mgr Magdalena Ławecka: Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego – algorytm postępowania diagnostycznego, mgr Agnieszka Rożek: Zaburzenia rozumienia i tworzenia metafor u pacjentów z nowotworami OUN. Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
  • VIII Logopedyczne seminarium naukowe: 26.10. 2015 r. Tematyka spotkania: dr Katarzyna Węsierska: Diagnozowanie zaburzeń płynności mowy u dzieci.
  • VII Logopedyczne seminarium naukowe: 21.05.2015 r. Tematyka spotkania: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – Ministra, psycholożka, poetka – rozważania o zmianach statusu kryterium autorytetu w kontekście przeobrażeń współczesnej polszczyzny, mgr Izabela Malicka – Zaburzenia czynności prymarnych, jako jedna z przyczyn zaburzeń mowy. Wstępne podsumowanie wyników badań
  • VI Logopedyczne seminarium naukowe: 14.01.2015 r. Tematyka spotkania: dr hab. Irena Polewczyk – Metodologiczne podstawy badań w logopedii, mgr Edyta Ozga – Komunikowanie się dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Przegląd literatury i stan badań w Polsce.
  • V Logopedyczne seminarium naukowe: 23.10.2014 r. Tematyka spotkania: Justyna Serwin, Pytania w mowie dzieci z rozszczepem – wstępne wyniki badań; Aleksandra Listwoń, Terapia neurologopedyczna dziecka z zaburzeniami sprzężonymi. Dziecko wentylowane. Studium przypadku. Danuta Karaś, Mowa osób po urazach czaszkowo-mózgowych.
  • IV Logopedyczne seminarium naukowe: 24.03.2014 r. Tematyka spotkania: Publish or perish, czyli o pożytkach płynących z (dobrej) komunikacji naukowej (dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa); Postępowanie logopedyczne w gerontologopedii (mgr Michalina Kłeczek-Marek).
  • III Logopedyczne seminarium naukowe: 13.01.2014 r. Tematyka spotkania: Niewerbalne czynności kompleksu ustno-twarzowego a mowa dzieci w wieku poniemowlęcym (mgr Agnieszka Sowa); Stan badań nad mową dzieci z rozszczepem kręgosłupa (mgr Aurelia Malicka).
  • II Logopedyczne seminarium naukowe: 18.11.2013 r. Tematyka spotkania: Metodologia badań w logopedii (dr hab. prof. UP M. Michalik); Problemy i hipotezy badawcze. Wskaźniki (dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska).
  • I Logopedyczne seminarium naukowe: 9.05.2013 r. Tematyka spotkania: Zaburzenia realizacji fonemów w przypadku młodych adeptów sztuki teatralnej (mgr B. Sambor); Badania naukowe w logopedii (dr hab. prof. UŚ D. Pluta-Wojciechowska).