Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. ‘Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce. Część I.

9 maja 2014 Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego zorganizowały pierwsze ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce”. Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z innowacyjnymi badaniami prowadzonymi na Śląsku. Badacze podejmują nowe wyzwania zarówno w obszarze logopedii teoretycznej, jak i praktycznej. Seminarium umożliwiło również stworzenie przestrzeni do dyskusji i rozważań na temat współczesnej roli logopedów i terapeutów.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili doświadczeni naukowcy i młodzi adepci. Połączenie międzypokoleniowej pasji zdobywania wiedzy i umiejętności również wpisuje się w nurt śląskiej logopedii.

Seminarium uroczyście zainaugurowała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa.

W pierwszej połowie spotkania zaproszeni goście przedstawili następujące wystąpienia:

 • dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska: Mowa rozszczepowa w świetle badań własnych. Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
 • dr Katarzyna Węsierska: – Zaburzenia płynności mowy – przegląd prowadzonych bada
 • dr Iwona Michalak-Widera: Prace badawcze nad tworzeniem rzetelnego narzędzia doprzesiewowych badań logopedycznych 
 • dr Irena Polewczyk: Wokół percepcji słuchowej. Logopedia śląska na tle badań polskich
 • mgr Aleksandra Łada: Dysfagia wczesnodziecięca – etiopatologia, leczenie, perspektywa neurologopedyczna
 • dr Marzena Machoś- Nikodem: Z problematyki wczesnej interwencji logopedycznej

Druga połowa seminarium została wypełniona referatami dotyczącymi poniższych zagadnień:

 • mgr Barbara Sambor: Typy zaburzeń połykania i pozycji spoczynkowej języka u osób dorosłych i ich wpływ na budowę artykulacyjną głosek w świetle badań własnych
 • mgr Agnieszka Sowa: Czy istnieje zależność pomiędzy realizacją czynności prymarnych a mową? Studium przypadku
 • mgr Michalina Kłeczek-Marek: Specyfika postępowania logopedycznego w gerontologopedii
 • mgr Justyna Serwin: Niewerbalna i werbalna komunikacja osób z rozszczepem podniebienia
 • mgr Kamila Kuros, mgr Natalia Moćko: Profilaktyka logopedyczna – cele, zadania, motywacja
 • mgr Aurelia Malicka: Niezbadane obszary użycia języka przez dzieci z rozszczepem kręgosłupa
 • mgr Agata Szymura: Grupy samopomocowe oraz problem identyfikacji jako istotne elementy terapii jąkania (w świetle prowadzonych badań)
 • mgr Monika Sobańska-Pakura: Turnusy terapeutyczne jako jedna z kompleksowych form terapii jąkania 

Podsumowanie konferencji poprowadziła dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która podziękowała prelegentom za ciekawe i różnorodne wystąpienia oraz słuchaczom za liczne przybycie i aktywne zaangażowanie w dyskusji. Taka formuła naukowej konferencji zdaje się być właściwą odpowiedzią na potrzebę dialogu między środowiskiem naukowców i praktyków. Zwieńczeniem minionego seminarium jest planowana publikacja.