„W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji” czyli słów kilka o III naukowym seminarium studenckim

 

 

„Komunikacja nie jest bowiem czymś istniejącym samo przez się, ale jest aspektem czy atrybutem zachowań ludzkich. Komunikować się to tworzyć mniej lub bardziej trwałe międzyludzkie więzi za pomocą języka i innych zachowań symbolicznych.”

Jan Waszkiewicz

Nie ulega wątpliwości, że umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi ludźmi jest w dzisiejszych czasach cechą pożądaną zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Warto jednak zauważyć, iż choć nie wszyscy posiadamy wrodzone możliwości formułowania i wysyłania jasnych komunikatów, to na pewno każdy z nas może je nabyć. Pomocne w tym będą wiedza językowa oraz pozycje książkowe literatury przedmiotu, dzięki którym pogłębimy swoją wiedzę na tenże temat.

Komunikować musimy się każdego dnia, w domu, w pracy, w szkole, na uczelni… Można powiedzieć, że umiejętność ta jest nam niezbędna abyśmy mogli pełnić, narzucane przez życie, role społeczne.

Zapewne właśnie dlatego, iż zagadnienia komunikacyjne są tak istotnym elementem egzystencji człowieka, zrodziła się idea projektu W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji, którego opiekunem naukowym jest dr Katarzyna Węsierska z Uniwersytetu Śląskiego.

Dzięki zaangażowaniu komitetu organizacyjnego, w którego skład wchodziły mgr Kamila Kuros, mgr Natalia Moćko, mgr Monika Sobańska, mgr Agata Szymura i mgr Hanna Szykowska, studenci ostatniego roku polonistyki przygotowywali się do przeprowadzenia warsztatów dotyczących dobrej i sprawnej komunikacji oraz zaprezentowania efektów swoich prac podczas
III Naukowego Seminarium Studenckiego.

Spotkanie odbyło się 18 stycznia 2013 roku w Sali Rady Wydziału na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko logopedów, ale przede wszystkim studentów, którzy mogli pogłębiać swoją wiedzę, co na pewno zaprocentuje w ich późniejszym życiu zawodowym.

O samym projekcie i seminarium opiekun naukowy mówi: „to zwieńczenie projektu, który studenci realizowali przez cały semestr swojej pracy – ABC dobrej komunikacji. Nasze wcześniejsze seminaria koncentrowały się na sprawach logopedycznych, powiedzielibyśmy, >>dużego kalibru<<, teraz zajęliśmy się najczystszą formą profilaktyki – promowaniem dobrej komunikacji.”

Po uroczystym rozpoczęciu seminarium referaty wygłosili Profesorowie z Uniwersytetu Śląskiego.

Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Instytutu Języka Polskiego dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, która swoje wystąpienie zatytułowała „Czy da się przy muzyce słuchać muzyki?” (Z. Bauman). O relacjach między wiedzą, informacja a komunikacją.

– „Bardzo chętnie stoczyłabym polemikę z Baumanem, bo wydaje mi się, że jedzenie
i czytanie to co najmniej tylko połowa przyjemności z jedzenia i połowa z czytania…” – mówiła do zgromadzonych na seminarium gości Pani Profesor Pastuchowa.

Równie dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszyły się wykłady jakie wygłosiły dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska z Instytutu Języka Polskiego – Język jako sposób poznania świata, komunikacji i udziału w życiu społecznym – oraz 
dr hab. Gabriela Besler z Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UŚ – Filozoficzne koncepcje znaku a proces komunikacji. Prelegentka charakteryzowała znaki naturalne
i konwencjonalne oraz tłumaczyła, że dla filozoficznych koncepcji znaku podstawą jest tak zwany „trójkąt semantyczny”, w którego skład wchodzą: znak, przedmiot i człowiek:

„Znak jest znakiem czegoś, czyli pewnego przedmiotu, dla kogoś. To jest istota znaku…” – opowiadała dr hab. Besler a jej referat zrodził wiele pytań wśród słuchaczy, na które prelegentka chętnie odpowiadała podczas przerwy.

Kolejne trzy panele referatowe to głównie prezentacje studentów ostatniego roku polonistyki, którzy mogli poczuć się jak młodzi naukowcy realizując, w ramach ćwiczeń
z logopedii, projekt badawczy i prezentując przed innymi efekty swojej pracy.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się ostatni z referatów, zatytułowany Komunikowanie się w rodzinie, który wygłosiła jedna z organizatorek, doktorantka
mgr Kamila Kuros. Sposób w jaki prelegentka prezentowała swoje wystąpienie był wyjątkowy,
a lekkość języka jakim posługiwała się Kuros oraz umiejętność mówienia o rzeczach trudnych
w przystępny sposób, wzbudziła prawdziwy podziw słuchaczy.

Nie oznacza to jednak, że wcześniejsze referaty były nudne. Wręcz przeciwnie! Były równie ciekawe. Należy jednak zauważyć, że wystąpienie mgr Kamili Kuros porwało audytorium
i zachęciło do czynnego słuchania, mimo późnej już pory.

Na zakończenie spotkania dr Katarzyna Węsierska oceniła pracę swoich studentów:
„… pokazali, że potrafią, pokazali, ze włożyli w to mnóstwo pracy i ja wierzę, że to będzie procentowało w przyszłości.”

Tematyka seminarium poruszała najróżniejsze obszary komunikacji. Począwszy od tej 
w życiu codziennym, w pracy czy w rodzinie pomiędzy rodzicami a małym dzieckiem. Sami studenci bardzo pozytywnie przyjęli ideę projektu co podkreśla Magdalena Skulimowska: „Tego typu seminarium jest takim jakby ukoronowaniem tego naszego czasu, który poświęciliśmy podczas całego semestru oraz wysiłku, który w to włożyliśmy. Jest taką jakby wisienką na torcie

Co do tego nie mamy wątpliwości. Oby takie akcje, promujące dobrą komunikację, odbywały się częściej, bo powtarzając za poetą, chodzi nam przecież o to „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

Już teraz ze zniecierpliwieniem czekamy na IV Naukowe Seminarium Studenckie, które prócz potężnej dawki wiedzy, po raz kolejny udowodni, że chcieć to móc.

Janina Sabat
magistrantka, nauczycielka języka polskiego,
miłośniczka logopedii i emisji głosu