W świecie logopedii – naukowe seminarium studenckie – 1.06.2011 r.

1 czerwca 2011 roku mieliśmy okazję znaleźć się w nieco „innym świecie” – na co zwróciła uwagę dr hab. Iwona Loewe, która uroczyście otworzyła naukowe seminarium studenckie – „W świecie logopedii”. W światowym Dniu Dziecka nasi koledzy kończący w tym roku filologię polską sfinalizowali współpracę z panią doktor Katarzyną Węsierską, pokazując efekty swoich logopedycznych zainteresowań oraz poszukiwań. Było to wielkie święto adeptów fakultetu logopedycznego, ludzi z pasją, którzy w tym dniu przenieśli nas na 9 godzin w prawdziwie inny świat. Na początku tego spotkania zastępca dyrektora Instytutu Języka Polskiego – dr hab. Iwona Loewe pogratulowała prelegentom wytrwałości i tego, że dali się zarazić pasją logopedyczną. Referentom życzono satysfakcji oraz radości z niejednokrotnie pierwszych wystąpień publicznych.

To wydarzenie było z jednej strony początkiem, z drugiej podsumowaniem warsztatowej części studiów dla wszystkich osób, które przygotowały swoje wystąpienia. Osoby, które mogły w tym dniu uczestniczyć w logopedycznym seminarium, z prawdziwym zainteresowaniem słuchały wystąpień swoich kolegów. Cieszymy się, że pomimo tego, iż nasi koledzy są już na finiszu studiów, znaleźli czas i chęć, by podzielić się swoją pracą i swoimi doświadczeniami. W I sesji, prowadzonej przez jedną ze studentek – Natalię Moćko, Agnieszka Tomaszewska opowiedziała, dlaczego i w jaki sposób komunikują się małe dzieci. Zostaliśmy zapoznani z periodyzacją rozwoju mowy dziecka, omówioną na przykładzie 16-miesięcznego chłopczyka. Kolejne prelegentki: Aneta Karolczuk oraz Joanna Marszałek skupiły się na przybliżeniu informacji związanych z wykorzystaniem źródeł internetowych w profilaktyce wad wymowy. Studentki zebrały liczne przykłady stron internetowych – polskich i anglojęzycznych – które mogą przybliżyć zagadnienia logopedyczne osobom zainteresowanym tą dziedziną wiedzy. Kolejna prelegentka – Sylwia Stacha dokonała opisu przypadku, mówiąc o postępowaniu logopedycznym w dyslalii (wady wymowy). Do tego jak ważna jest muzyka w stymulowaniu rozwoju mowy dziecka przekonywały nas Agnieszka Sroka oraz Małgorzata Szlachta. Ostatnim prelegentem w pierwszej sesji był Paweł Kocur, który opowiedział o rozwoju mowy bliźniąt, a także o tajemnym kodzie, jakim często te dzieci posługują się miedzy sobą w pierwszym okresie swego życia.

Punktualnie w południe rozpoczęła się sesja druga, którą poprowadziła Anna Kijek – współautorka jednego z wystąpień. Pierwszy z referatów, wygłoszony przez Natalię Moćko oraz Agatę Szczepaniak, przybliżył nam tematykę jąkania i percepcji tego zaburzenia mowy wśród studentów. O problemie jąkania wśród dzieci, a także poziomie świadomości logopedycznej rodziców przedszkolaków opowiedziały kolejne prelegentki: Hanna Szykowska i Agata Szymura. Słuchacze seminarium logopedycznego mieli również możliwość zapoznania się z trudnościami, jakie napotyka dziecko autystyczne oraz jego otoczenie w przedszkolu masowym. Zgłębianiem tego zagadnienia i starannym opisem przypadku zajęły się aż cztery prelegentki: Aurelia Kozieł, Anna Kozioł, Daria Kwiatkowska i Anna Plewnia. Kolejne studentki: Anna Kijek, Anna Pudełko oraz Monika Sobańska zaprezentowały przed audytorium przegląd metod wczesnej nauki czytania i ich zastosowanie w praktyce logopedycznej. Przekonały nas również, iż rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że wczesna nauka czytania jest dla dziecka zabawą, nie zaś odbieraniem mu dzieciństwa. Drugą sesję zakończyły Katarzyna Babecka, Roksana Górka oraz Katarzyna Mrozek, dla których przedmiotem szczególnego zainteresowania stało się zagadnienie usprawniania mowy osób z zespołem Downa. Prelegentki przedstawiły metody pracy z osobami opóźnionymi umysłowo, wskutek czego mającymi również znaczne trudności w mowie.

Ostatnia, trzecia już sesja ujawniła, kto jest najbardziej wytrwałym słuchaczem. Okazało się, że wśród zgromadzonej w Sali Rady Wydziału publiczności pojawił się m.in. pasjonat konferencji naukowych. Ten wytrwały słuchacz po wysłuchaniu referatów naszego seminarium naukowego stwierdził, że jest bardzo zadowolony z udziału w takim przedsięwzięciu i pogratulował prelegentom przygotowania merytorycznego. Zanim to nastąpiło, uczestnicy mieli jednak okazję wysłuchania kolejnych referatów. Sesję poprowadziła Agata Szymura. Można powiedzieć, że popołudniową część seminarium rozpoczęliśmy mocnym wejściem. Katarzyna Szczotka podała nam niezawodny sposób na doskonałe przemówienie. Każdą z omawianych zasad idealnego mówcy prelegentka opatrzyła zabawnym komentarzem. Zadbała również, by nie zabrakło emocjonujących efektów specjalnych, kiedy to na przykład podczas wystąpienia mówczyni wypadły z rąk skrupulatnie ponumerowane kartki, a kubek z wodą okazał się niemal śmiercionośną bronią dla laptopa. W kolejnym wystąpieniu Julita Balcerzak, Anna Błotnicka, Edyta Marzec i Justyna Ziora wprowadziły nas w tematykę centralnych zaburzeń słuchu, natomiast prelegenci: Krzysztof Kiczek, Mariola Massalska oraz Barbara Nowicka opowiedzieli o właściwościach dźwięków, wrażliwości słuchowej, a także zagrożeniach, które niesie ze sobą zbyt częste, głośne słuchanie muzyki, np. przez słuchawki wewnątrzuszne. Następnie swoją wiedzą dotyczącą terapii osób z afazją, które utraciły zdolność mowy w wieku dorosłym, podzieliły się z nami Katarzyna Dudek, Magdalena Pawlak i Anna Pawlas. Ostatnią – trzecią sesję, a tym samym i całe seminarium logopedyczne zamknęły Dorota Hajduk, Agnieszka Kędzierska, Marzena Nagrodzka i Aleksandra Wachowiak. Prelegentki przekonały zebraną publiczność jak ważna jest terapia logopedyczna oraz rehabilitacja w przypadku dzieci z anartrią i dyzartrią.

Praca nad wystąpieniami uświadomiła nam, studentom, jak ważne jest zaangażowanie i poświęcenie, kiedy pragniemy pogłębiać wiedzę w jakiejś dziedzinie. Studenci ostatniego roku filologii polskiej prócz pisania prac magisterskich dzielili również czas pomiędzy układanie kwestionariuszy ankietowych; analizowanie wyników; pracę z dziećmi oraz osobami dorosłymi i opis przypadków ich zaburzeń; wreszcie konstruowanie idealnych prezentacji według wskazań pani doktor Katarzyny Węsierskiej, która w przygotowaniach okazała się równie pomocna, co wymagająca. Te wszystkie doświadczenia sprawiły, że, jak stwierdziła sama pani doktor, na polu omawianych zagadnień staliśmy się ekspertami. Najlepszą nagrodą była dla nas satysfakcja oraz słowa uznania, które należą się nie tylko prelegentom, ale w szczególności tym osobom i instytucjom, które od początku nas prowadziły i wspierały – pani dr Katarzynie Węsierskiej oraz pani mgr Alicji Podstolec; jak również Dyrekcji Instytutu Języka Polskiego UŚ – pani Profesor dr hab. Iwonie Loewe oraz Profesorom Jackowi Warchali i Arturowi Rejterowi, dzięki którym pierwsze seminarium logopedyczne mogło się odbyć. Pierwsze i, miejmy nadzieję, nie ostatnie, ponieważ jest to dobra inicjatywa, z pewnością warta kontynuowania.

Dominika Kot
studentka I roku filologii polskiej studiów magisterskich uzupełniających na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Kamila Kuros
studentka I roku filologii polskiej studiów magisterskich uzupełniających na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz I roku Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii UŚ
Natalia Moćko
studentka V roku filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz I roku Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii UŚ

Próba generalna (26.05.2011)

Seminarium (1.06.2011)