Image is not available

Forum Logopedyczne nr 25

Image is not available

Współczesne tendencje
w diagnozie i terapii logopedycznej
, red. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, Wydawnistwo Harmonia, Gdańsk 2017.

Image is not available

D. Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017.

Image is not available

dr hab. Katarzyna Węsierska laureatką Nagrody Dave’a Rowleya

Slider